Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0587

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


2.Bo się umocniło nad nami miłosierdzie jego: a prawda Pańska trwa na wieki! [1]


Psalm CXVII.

U Żydów 118.
Oznajmuje Prorok Chrysta Pana, że jest kamień węgłowy, który dwie ściany spaja, tudzież ku chwaleniu go upomina.


1.Alleluja.

Wyznawiajcie Pana; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.

2.Niechaj teraz mówi Izrael, że dobry; bo na wieki miłosierdzie jego.

3.Niechaj teraz mówi dom Aaronów: że na wieki miłosierdzie jego.

4.Niechaj teraz mówią, którzy się boją Pana: że na wieki miłosierdzie jego.

5.Z ucisku wzywałem Pana: i wysłuchał mię na przestrzeństwie Pan.

6.Pan pomocnikiem moim: nie będę się bał, coby mi uczynił człowiek.

7.Pan pomocnikiem moim: a ja wzgardzę nieprzyjacioły moje. [2]

8.Lepiéj jest ufać w Panu, niźli ufać w człowieku.

9.Lepiéj jest mieć nadzieję w Panu, niźli mieć nadzieję w książętach.

10.Wszyscy narodowie obtoczyli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.

11.Obstąpiwszy ogarnęli mię: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.

12.Obstąpili mię jako pszczoły, i rozpalili się jak ogień w cierniu: a w imię Pańskie pomściłem się nad nimi.

13.Potrącony wywróciłem się, abym upadł: a Pan wspomógł mię.

14.Moc moja i chwała moja Pan: i stał mi się zbawieniem. [3]

15.Głos wesela i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych.

16.Prawica Pańska uczyniła moc: prawica Pańska wywyższyła mię: prawica Pańska dokazała mocy.

17.Nie umrę, ale będę żył: i będę opowiadał sprawy Pańskie.

18.Karząc karał mię Pan: a nie zdał mię na śmierć.

19.Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: wszedłszy w nie będę Panu wyznawał.

20.Ta brama Pańska: sprawiedliwi przez nię będą chodzić.

21.Będęć wysławiał, żeś mię wysłuchał, i stałeś mi się zbawieniem.

22.Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgła. [4]

23.Od Pana się to stało: a jest dziwno w oczach naszych.

24.Ten jest dzień, który uczynił Pan: radujmy się i weselmy się weń.

25.O Panie! zbaw mię: o Panie! zdarz dobrze.

26.Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławiliśmy wam z domu Pańskiego.

27.Bóg Pan, i oświecił nas. Postanówcie dzień uroczysty w gęstwie, aż do rogu ołtarza.

28.Bóg mój jesteś ty, i wyznawać ci będę: Bóg mój jesteś ty, i wywyższać cię będę. Będęć wyznawał, iżeś mię wysłuchał, i stałeś mi się zbawieniem.

29.Wyznawajcie Panu; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.Psalm CXVIII.

U Żydów 119.
W tym Psalmie opisuje się, jako pobożni ludzie bardzo sobie zakon Boży ważą, i tak bardzo są go pilni, że gdy widzą ono, co grzesznicy łamią, okrutnie tego litują. A jako téż tego żądają, aby byli od Pana w nim dobrze wyćwiczeni: a ci, co go przestępują, aby byli stłumieni a zagubieni.


1.Alleluja.

א (Aleph.)

Błogosławieni niepokalani w drodze: którzy chodzą w zakonie Pańskim.

2.Błogosławieni, którzy się pilno pytają o świadectwach jego: szukają go ze wszystkiego serca.

3.Nie chodzili bowiem w drogach jego, którzy nieprawość czynią.

4.Tyś rozkazał, aby przykazania twego strzeżono bardzo.

5.Daj, Boże, aby się prostowały drogi moje, ku strzeżeniu usprawiedliwienia twoich.

6.Tedy się nie zawstydzę, gdy wejrzę we wszystkie rozkazania twoje.

7.Wyznawać ci będę w prostości serca: przetóżem się nauczył sądów sprawiedliwości twojéj.

8.Sprawiedliwości twoich będę strzedz, nie opuszczaj mię do końca!


ב (Beth.)

9.Czemże poprawia młody człowiek drogi swojéj? gdy zachowa mowy twoje.


  1. Joan. 12, 34.
  2. Żyd. 13, 6.
  3. Exod. 15, 2.
  4. Isai. 28, 16. Matth. 21, 42. Luc. 20, 17. Dzie. 4, 11. Rzym. 9, 33. 1. Petr. 2, 7.