Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0588

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


10.Ze wszystkiego serca mego szukałem ciebie: nie odpędzaj mię od mandatów twoich.

11.W sercu mojem skryłem słowa twoje, abych nie grzeszył tobie.

12.Błogosławionyś jest, Panie: naucz mię sprawiedliwości twoich.

13.Wargami mojemi opowiadałem wszystkie sądy ust twoich.

14.Kochałem się w drodze świadectw twoich, jako we wszystkich bogactwach.

15.Będę się ćwiczył w rozkazaniach twoich: i przypatrzę się drogom twoim.

16.Będę rozmyślał w sprawiedliwościach twoich: nie zapomnę mów twoich.


ג (Gimel.)

17.Uczyń dobrze słudze twemu, ożyw mię: a będę strzegł mów twoich.

18.Odsłoń oczy moje: a przypatrzę się dziwom zakonu twego.

19.Jestem ja gościem na ziemi: nie kryj przedemną mandatów twoich.

20.Pożądała dusza moja, żądać sprawiedliwości twoich na każdy czas.

21.Zgromiłeś pyszne: przeklęci, którzy odstępują od mandatów twoich.

22.Oddal odemnie pohańbienie i wzgardę; bom się badał o świadectwach twoich.

23.Bo i książęta siadały i przeciwko mnie mówiły: ale sługa twój ćwiczył się w sprawiedliwościach twoich.

24.Bo i świadectwa twoje są rozmyślanie moje: i sprawiedliwości twoje radą moją.


ד (Daleth.)

25.Przylgnęła do ziemie dusza moja; ożyw mię według słowa twego.

26.Drogi moje rozpowiedziałem, i wysłuchałeś mię: naucz mię sprawiedliwości twoich.

27.Naucz mię drogi sprawiedliwości twoich: a będę się ćwiczył w cudach twoich.

28.Drzymała dusza moja od tęsknice: posil mię w słowiech twoich.

29.Drogę nieprawości oddal odemnie: a w zakonie twoim zmiłuj się nademną.

30.Obrałem drogę prawdy: nie zapomniałem sądów twoich.

31.Przystałem do sądów twoich, Panie! nie zawstydzaj mię.

32.Bieżałem drogą mandatów twoich, gdyś rozszerzył serce moje.


ה (He.)

33.Postaw mi zakon, Panie! drogę sprawiedliwości twoich: a będę jéj szukał zawsze.

34.Daj mi zrozumienie, a będę się badał zakonu twego: i będę go strzegł ze wszystkiego serca mego.

35.Prowadź mię ścieżką mandatów twoich; bom jéj pragnął.

36.Nakłoń serce moje ku świadectwom twoim, a nie ku łakomstwu.

37.Odwróć oczy moje, aby nie patrzały na próżność: ożyw mię na drodze twojéj.

38.Potwierdź słudze twemu wyrok twój w bojaźni twojéj.

39.Odetnij pohańbienie moje, któregom się obawiał; albowiem sądy twoje ucieszne.

40.Otom pożądał mandatów twoich: ożyw mię w sprawiedliwości twojéj.


ו (Vau.)

41.A niech na mię przyjdzie, Panie, miłosierdzie twoje: zbawienie twoje według wyroku twego.

42.I odpowiem tym, którzy mi urągają, słowo: iżem nadzieję miał w słowiech twoich.

43.A nie odejmuj nigdy z ust moich słowa prawdy; gdyżem bardzo nadzieją miał w sądziech twoich.

44.I będę strzegł zakonu twego zawżdy, na wieki i na wielki wieków.

45.I chodziłem na przestrzeństwie: iżem pilnie szukał przykazania twego.

46.I mówiłem o świadectwach twoich przed oczyma królów, a nie wstydziłem się.

47.I rozmyślałem w przykazaniach twoich, którem umiłował.

48.I podniosłem ręce swe ku mandatom twoim, którem umiłował: i ćwiczyłem się w sprawiedliwościach twoich.


ז (Zajin.)

49.Pomnij na słowo twoje słudze twemu, w któremeś mi nadzieję uczynił.

50.To mię cieszyło w utrapieniu mojem; bo wyrok twój ożywił mię.

51.Pyszni bardzo niesprawiedliwie czynili: a nie odstąpiłem od zakonu twego.