Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 144

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM CXLIV.
U Żydów 145.
Upomina Prorok, abychmy zwycięstwa nad nieprzyjacielem naszym sobie nie przypisowali, ale samemu Bogu: tenże jest, co djabła mocą swą podchadza i zwycięża.

Chwała samemu Dawidowi.

Wywyższać cię będę, Boże, królu mój: i będę błogosławił imię twoje na wieki i na wieki wieków.

Na każdy dzień będę cię błogosławił: i będę chwalił imię twe na wieki i na wieki wieków.

Wielki Pan i bardzo chwalebny: a wielkości jego niemasz końca.

Naród i naród będzie chwalił uczynki twoje: i moc twoję będą oznajmować.

Wielmożność świętobliwości twéj opowiadać będą: a dziwne sprawy twe wysławiać będą.

I moc strasznych spraw twoich ogłaszać będą: a wielkość twoję będą opowiadać.

Pamiątkę obfitéj słodkości twojéj wydawać będą: a z sprawiedliwości twojéj będą się weselić.

Litościwy i miłościwy Pan: cierpliwy, a wielce miłosierny.

Słodki Pan wszystkim: a litości jego nad wszystkie uczynki jego.

10 Niech ci, Panie, wyznawają wszystkie sprawy twoje; a święci twoi niech cię błogosławią.

11 Sławę królestwa twego będą opowiadać: a o możności twojéj mówić będą:

12 Aby oznajmili synom człowieczym możność twoję, i chwałę wielmożności królestwa twego.

13 Królestwo twe królestwo wszystkich wieków: a panowanie twoje we wszelkim rodzaju i rodzaju. Wierny Pan we wszystkich słowiech swoich: a święty we wszech sprawach swoich.

14 Podnosi Pan wszystkich, którzy upadają: a podnosi wszystkie powalone.

15 Oczy wszystkich nadzieję mają w tobie, Panie: a ty dajesz pokarm ich czasu słusznego.

16 Otwierasz ty rękę swoję: a napełniasz wszelkie zwierzę błogosławieństwem.

17 Sprawiedliwy Pan we wszystkich drogach swoich: a święty we wszech sprawach swoich.

18 Blisko jest Pan wszystkim, którzy go wzywają: wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.

19 Uczyni wolą tych, którzy się go boją: i prośbę ich wysłucha i zbawi je.

20 Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują: a wszystkie grzeszniki wytraci.

21 Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje: a wszelkie ciało niechaj błogosławi imię święte jego, na wieki i na wieki wieków.