Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0600

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


8.Litościwy i miłościwy Pan: cierpliwy, a wielce miłosierny.

9.Słodki Pan wszystkim: a litości jego nad wszystkie uczynki jego.

10.Niech ci, Panie, wyznawają wszystkie sprawy twoje; a święci twoi niech cię błogosławią.

11.Sławę królestwa twego będą opowiadać: a o możności twojéj mówić będą:

12.Aby oznajmili synom człowieczym możność twoję, i chwałę wielmożności królestwa twego.

13.Królestwo twe królestwo wszystkich wieków: a panowanie twoje we wszelkim rodzaju i rodzaju. Wierny Pan we wszystkich słowiech swoich: a święty we wszech sprawach swoich.

14.Podnosi Pan wszystkich, którzy upadają: a podnosi wszystkie powalone.

15.Oczy wszystkich nadzieję mają w tobie, Panie: a ty dajesz pokarm ich czasu słusznego.

16.Otwierasz ty rękę swoję: a napełniasz wszelkie zwierzę błogosławieństwem.

17.Sprawiedliwy Pan we wszystkich drogach swoich: a święty we wszech sprawach swoich.

18.Blisko jest Pan wszystkim, którzy go wzywają: wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.

19.Uczyni wolą tych, którzy się go boją: i prośbę ich wysłucha i zbawi je.

20.Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują: a wszystkie grzeszniki wytraci.

21.Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje: a wszelkie ciało niechaj błogosławi imię święte jego, na wieki i na wieki wieków.


Psalm CXLV.

U Żydów 146.
Dufania w ludziach nie pokładać uczy, jedno w samym Panie, który stwarza, żywi, zachowywa, broni, wybawia, grzechy odpuszcza, wspomaga a na koniec zbawia, kogo raczy.


1.Alleluja, Aggeusza i Zacharyasza.

2.Chwal, duszo moja! Pana: Będę chwalił Pana za żywota mego: będę śpiewał Bogu memu, póki mię stawa.

3.Nie ufajcie w książętach: w syniech człowieczych, w których nie masz zbawienia.

4.Wynidzie duch jego, a obróci się w ziemię swoję: w ten dzień zginą wszystkie myśli ich.

5.Błogosławiony, którego Bóg Jakóba pomocnikiem: nadzieja jego w Panu, Bogu jego:

6.Który stworzył niebo i ziemię: morze i wszystko, co w nich jest: który strzeże prawdy na wieki.

7.Czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym: daje pokarm łaknącym: Pan rozwięzuje spętane.

8.Pan oświeca ślepych, Pan wzwodzi upadłe, Pan miłuje sprawiedliwe.

9.Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomoże: a drogi grzeszników zagubi.

10.Będzie Pan królował na wieki: Bóg twój, Syonie, na pokolenie i pokolenie.


Psalm CXLVI.

U Żydów 147.
Długiemi słowy przypomina dobrodziejstwa Boże, tak duchowne, jako cielesne, za które chce, abyśmy Pana Boga chwaląc, dziękowali mu.


1.Alleluja.

Chwalcie Pana; bo dobry jest Psalm: Bogu naszemu niech będzie wdzięczna i ozdobna chwała.

2.Pan budujący Jeruzalem, rozproszenia Izraela zgromadzi.

3.Który uzdrawia skruszone na sercu, i zawięzuje ich rany.

4.Który liczy mnóstwo gwiazd, i im wszystkim imiona daje.

5.Wielki Pan nasz, i wielka moc jego: a mądrości jego niemasz liczby.

6.Podnosi Pan ciche: a grzeszniki poniża aż na ziemię.

7.Zaczynajcież Panu z wyznawaniem: grajcie Bogu naszemu na cytrze.

8.Który okrywa niebo obłokami, i ziemi deszcz gotuje: który czyni, że rośnie trawa po górach, i zioła dla posługi ludzkiéj.

9.Który daje bydłu żywność jego, i kruczętom wzywającym go.

10.Nie kocha się w sile końskiéj: ani w goleniach męskich ma upodobanie.

11.Kocha się Pan w tych, którzy się go boją: i w tych, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego.