Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0601

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.PSALM CXLVII.
Jednego argumentu, albo o temże ten Psalm, o czem przeszły.

12.Alleluja.

Chwal, Jeruzalem, Pana: chwal, Syonie, Boga twego.

13.Albowiem umocnił zawory bram twoich: błogosławił synom twym w tobie.

14.Który uczynił granice twoje pokój: i nasyca cię najwyborniejszem zbożem.

15.Który puszcza słowo swe na ziemię: bardzo prędko bieży mowa jego.

16.Który dawa śnieg jako wełnę: a mgłę rozsypuje jako popiół.

17.Spuszcza lód swój jako bryły: kto się ostoi przed zimnem jego?

18.Pośle słowo swoje a roztopi je: wionie wiatr jego, a pocieką wody.

19.Który oznajmuje słowo swe Jakóbowi: sprawiedliwości i sądy swoje Izraelowi.

20.Nie uczynił tak żadnemu narodowi: i nie objawił im sądów swoich. Alleluja.


PSALM CXLVIII.
Tu Prorok pobudza stworzenie, aby Pana Boga chwaliło, iż stworzył je, a rządnie ustawił: téż człowieka ku chwale Bożéj przywodzi.

1.Alleluja.

Chwalcie Pana na niebiesiech: chwalcie go na wysokości.

2.Chwalcie go wszyscy Aniołowie jego: chwalcie go, wszystkie wojska jego.

3.Chwalcie go słońce i miesiącu: chwalcie go wszystkie gwiazdy i światłości.

4.Chwalcie go niebiosa nad niebiosy: i wody, które są na niebie.

5.Niech imię Pańskie chwalą; albowiem on rzekł, i uczynione są: on rozkazał, i stworzone są. [1]

6.Postanowił je na wieki i na wieki wieków: ustawę dał i nie przeminie.

7.Chwalcie Pana z ziemi: smokowie i wszystkie przepaści:

8.Ogniu, gradzie, śniegu, lodzie, i wietrze gwałtowny, które czynią słowo jego:

9.Góry i wszystkie pagórki; drzewa owoc dające, i wszystkie cedry:

10.Zwierzęta, i wszystko bydło: rzeczy płazające, i ptastwo skrzydlaste.

11.Królowie ziemscy, i wszyscy narodowie: książęta, i wszyscy sędziowie ziemscy.

12.Młodzieńcy i panienki: starzy i młodzi, niech imię Pańskie chwalą;

13.Bo wywyższyło się imię jego samego: wyznanie jego na niebie i na ziemi.

14.I wywyższył róg ludu swego: Chwała wszystkim świętym jego: synom Izraelskim, ludowi przybliżającemu się do niego. Alleluja.


PSALM CXLIX.
W tem pieniu Prorok przywodzi lud, aby Pana Boga chwalił z odkupienia, a jako sobie lubi w tych, którzy dla niego skromno cierpią: a jako święci będą sądzić z Panem Jezusem.

1.Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową: chwała jego w zgromadzeniu świętych.

2.Niech się weseli Izrael w tym, który go stworzył: a synowie Syońscy niech się radują w królu swoim.

3.Niechaj imię jego chwalą w śpiewaniu spółecznem: na bębnie i na arfie niechaj mu grają.

4.Bo się kocha Pan w ludu swoim: i podwyższy ciche ku zbawieniu.

5.Rozweselą się święci w chwale: rozradują się w łóżnicach swoich.

6.Wysławiania Boga w gardlech ich: a miecze z obu stron ostre w rękach ich:

7.Aby czynili pomstę nad pogany, skaranie między narody.

8.Aby powiązali króle ich pętami: a szlachtę ich okowami żelaznemi.

9.Aby uczynili o nich prawo napisane: Tać jest chwała wszystkim świętym jego. Alleluja.


PSALM CL.
Chwała Boża za to, że święte swoje raczy sławne czynić.

1.Alleluja.

Chwalcie Pana w świętych jego: chwalcie go na utwierdzeniu mocy jego.


  1. Dan. 3, 59. 60.