Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 33

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM XXXIII.
U Żydów 34.
Pociecha w tym Psalmie wielka i hojna ludziom w kłopocie a w frasunku będącym, aby się Panem cieszyli, a od niego pomocy a ratunku i pociechy pewną nadzieją czekali.

Dawidowi, kiedy odmienił twarz swoję przed Abimelechem, i opuścił go, i odszedł. [1]

Będę błogosławił Pana na każdy czas: zawżdy chwała jego w uściech moich.

W Panu się chlubić będzie dusza moja: niechaj słyszą ciszy, a niech się weselą.

Wielbcie Pana zemną: a wywyższajmy imię jego spółecznie.

Szukałem Pana i wysłuchał mię, i ze wszech utrapień moich wyrwał mię.

Przystąpcie do niego a oświecajcie się: a oblicza wasze nie będą zawstydzone.

Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.

Wpuści Aniół Pański wokoło bojących się go, i wyrwie je.

Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan: błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję.

10 Bójcie się Pana wszyscy święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.

11 Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli: lecz szukającym Pana na żadnem dobrem nie będzie schodziło. [2]

12 Pójdźcie sam synowie, słuchajcie mię: bojaźni Pańskiéj nauczę was.

13 Który jest człowiek, który chce żywota, pragnie dni dobrych widzieć? [3]

14 Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdrady.

15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze: szukaj pokoju, a ścigaj go.

16 Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi: a uszy jego na prośby ich: [4]

17 A twarz Pańska nad czyniącymi źle, aby wygładził z ziemie pamiątkę ich.

18 Wołali sprawiedliwi, a Pan je wysłuchał: i ze wszech ucisków ich wyswobodził je.

19 Bliski jest Pan tym, którzy są utrapionego serca: i zbawi pokorne w duchu.

20 Mnogie uciski sprawiedliwych: a z tych wszystkich Pan je wybawi.

21 Strzeże Pan wszystkich kości ich: jedna z nich się nie skruszy.

22 Śmierć grzeszników najgorsza: a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.

23 Pan odkupi dusze sług swoich: a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.
  1. 1. Król. 21.
  2. Luc. 1, 53.
  3. 1. Pet. 3, 10.
  4. Eccl. 15, 20. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.) Żyd. 4, 13.