Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0543

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


20.Dusza nasza znosi Pana; bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym.

21.Albowiem w nim się rozweseli serce nasze: a w imieniu świętem jego mieliśmy nadzieję.

22.Niechaj będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jakośmy nadzieję mieli w tobie.


Psalm XXXIII.

U Żydów 34.
Pociecha w tym Psalmie wielka i hojna ludziom w kłopocie a w frasunku będącym, aby się Panem cieszyli, a od niego pomocy a ratunku i pociechy pewną nadzieją czekali.


1.Dawidowi, kiedy odmienił twarz swoję przed Abimelechem, i opuścił go, i odszedł. [1]

2.Będę błogosławił Pana na każdy czas: zawżdy chwała jego w uściech moich.

3.W Panu się chlubić będzie dusza moja: niechaj słyszą ciszy, a niech się weselą.

4.Wielbcie Pana zemną: a wywyższajmy imię jego spółecznie.

5.Szukałem Pana i wysłuchał mię, i ze wszech utrapień moich wyrwał mię.

6.Przystąpcie do niego a oświecajcie się: a oblicza wasze nie będą zawstydzone.

7.Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.

8.Wpuści Aniół Pański wokoło bojących się go, i wyrwie je.

9.Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan: błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję.

10.Bójcie się Pana wszyscy święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.

11.Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli: lecz szukającym Pana na żadnem dobrem nie będzie schodziło. [2]

12.Pójdźcie sam synowie, słuchajcie mię: bojaźni Pańskiéj nauczę was.

13.Który jest człowiek, który chce żywota, pragnie dni dobrych widzieć? [3]

14.Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdrady.

15.Odwróć się od złego, a czyń dobrze: szukaj pokoju, a ścigaj go.

16.Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi: a uszy jego na prośby ich: [4]

17.A twarz Pańska nad czyniącymi źle, aby wygładził z ziemie pamiątkę ich.

18.Wołali sprawiedliwi, a Pan je wysłuchał: i ze wszech ucisków ich wyswobodził je.

19.Bliski jest Pan tym, którzy są utrapionego serca: i zbawi pokorne w duchu.

20.Mnogie uciski sprawiedliwych: a z tych wszystkich Pan je wybawi.

21.Strzeże Pan wszystkich kości ich: jedna z nich się nie skruszy.

22.Śmierć grzeszników najgorsza: a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.

23.Pan odkupi dusze sług swoich: a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.


Psalm XXXIV.

U Żydów 35.
Psalm ten niesie proroctwo o męce Chrystusowéj, a jest głos Pana Chrystusa na Żydy ciążącego, a o pomstę wołającego dla ich przeokrutnego sprzeciwiania.


1.Samemu Dawidowi.

Osądź, Panie, szkodzące mnie, zwalcz walczące przeciwko mnie.

2.Porwij broń i tarczą, a powstań mi na pomoc.

3.Dobądź miecza i zawrzyj przeciwko tym, co mię prześladują. Rzecz duszy mojéj: Jam jest zbawieniem twojem.

4.Niech będą zawstydzeni i zesromoceni szukający dusze mojéj: niech się cofną nazad, i niech będą zelżeni, myślący mi złe.

5.Niechaj będą jako proch przed wiatrem: a Aniół Pański niechaj je uciśnie.

6.Niech będzie droga ich ciemnością i ślizawką: a Aniół Pański niechaj ich goni.

7.Albowiem bez przyczyny kryli na mię zatracenie sidła swego: niesłusznie urągali duszy mojéj.

8.Niechajże nań przyjdzie sidło, o którem nie wie: a ułowienie, które zakrył, niechaj go poima, i niechaj w onóż sidło wpadnie.

9.A dusza moja rozraduje się w Panu: i ukocha się w zbawieniu jego.


  1. 1. Król. 21.
  2. Luc. 1, 53.
  3. 1. Pet. 3, 10.
  4. Eccl. 15, 20. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.) Żyd. 4, 13.