Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0542

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


obliczności oczu twoich: przetoś wysłuchał głos modlitwy mojéj, gdym wołał do ciebie.

24.Miłujcie Pana wszyscy święci jego; albowiem Pan będzie szukał prawdy, i odda obficie czyniącym pychę.

25.Mężnie czyńcie, a niech się posili serce wasze, wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu.


Psalm XXXI.

U Żydów 32.
Błogosławi Prorok człowieka tego, który dostaje grzechom odpuszczenia, a przez co by ich miał dostać, zaraz opisuje.


1.Samemu Dawidowi wyrozumienia.

Błogosławieni, których odpuszczone są nieprawości: i których zakryte są grzechy. [1]

2.Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczytał grzechu, ani jest w duchu jego zdrada.

3.Iżem milczał, zastarzały się kości moje, gdym wołał cały dzień.

4.Bo we dnie i w nocy ociężała nademną ręka twoja: nawróciłem się w nędzy mojéj, gdy tkwi ciernie.

5.Grzech mój oznajmiłem tobie: a niesprawiedliwości mojéj nie kryłem. Rzekłem: Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moję Panu: a tyś odpuścił niezbożność grzechu mego. [2]

6.Dlatego będzie się modlił do ciebie wszelki święty czasu pogodnego: wszakże w potopie wód mnogich, do niego się nie przybliżą.

7.Tyś jest ucieczka moja od utrapienia, które mię ogarnęło: radości moja, wyrwij mię od tych, którzy mię oblegli.

8.Dam tobie rozum, i nauczę cię na drodze téj, którą pójdziesz: umocnię nad tobą oczy moje.

9.Nie bądźcież jako koń i muł, którzy nie mają rozumu. Uzdą i wędzidłem ściśnij czeluści tych, którzy się nie przybliżają do ciebie.

10.Siła biczów na grzesznika: a mającego nadzieję w Panu miłosierdzie ogarnie.

11.Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, a chlubcie się wszyscy prawego serca.


Psalm XXXII.

U Żydów 33.
Upomina Prorok, aby wierni Pańscy za wielkie a hojne dobrodziejstwa chwalę i dzięki jemu czynili.


1.Psalm Dawidowi.

Weselcie się sprawiedliwi w Panu: prawym przystoi chwała.

2.Wyznawajcie Panu na cytrze, grajcie mu na instrumencie o dziesiąci stronach.

3.Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie w krzyczeniu.

4.Albowiem prawe jest słowo Pańskie: i wszystkie sprawy jego w wierności.

5.Miłuje miłosierdzie i sąd: miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia.

6.Słowem Pańskiem niebiosa utwierdzone są: a Duchem ust jego wszystka moc ich:

7.Zgromadzając jako w skórzanym worze wody morskie, kładąc w skarby przepaści.

8.Niech się boi Pana wszystka ziemia: a przed nim niech się wzruszą wszyscy mieszkający na świecie.

9.Albowiem on rzekł, i uczynione są: on rozkazał, a stworzone są.

10.Pan rozprasza rady narodów: a wniwecz obraca myśli ludzkie, i odmiata rady książęce.

11.A rada Pańska trwa na wieki: myśli serca jego od narodu do narodu.

12.Błogosławiony naród, którego jest Pan Bóg jego: lud, który obrał za dziedzictwo sobie.

13.Pojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkie syny ludzkie.

14.Z nagotowanego mieszkania swego pojrzał na wszystkie, którzy mieszkają na ziemi.

15.Który uformował każde z osobna serca ich: który rozumie wszystkie ich sprawy.

16.Nie bywa wybawion król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawion wielkością siły swojéj.

17.Omylny koń ku wybawieniu: a w obfitości mocy swojéj nie będzie wybawion.

18.Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go: i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego:

19.Aby wyrwał od śmierci dusze ich, i żywił je w głodzie.


  1. Rzym. 4, 7.
  2. Isai. 65, 24.