Biblia Wujka (1923)/Księga Psalmów 102

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Psalmów podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Psalmy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150


PSALM CII.
U Żydów 103.
Uczy a upomina, aby wierni z uprzejmego serca dziękowali Panu Bogu za dobrodziejstwa, któremi ich hojnie obdarzać raczył.

Samemu Dawidowi.

Błogosław, duszo moja! Panu: i wszystko, co we mnie jest, imieniowi świętemu jego.

Błogosław, duszo moja! Panu, a nie zapamiętywaj wszystkich dobrodziejstw jego.

Który miłościwie odpuszcza wszystkie nieprawości twoje: który uzdrawia wszystkie choroby twoje.

Który odkupuje żywot twój od zatracenia: który cię koronuje miłosierdziem i litościami.

Który napełnia dobrami żądzą twoję; odnowi się, jako orłowa młodość twoja.

Czyniący miłosierdzie Pan, i sąd wszystkim krzywdę cierpiącym.

Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, i wolą swoję synom Izraelskim.

Litościwy i miłościwy Pan, długo czekający, a wielce miłosierny. [1]

Nie na wieki się gniewać będzie, ani wiecznie grozić będzie.

10 Nie według grzechów naszych uczynił nam: ani według nieprawości naszych oddał nam.

11 Albowiem według wysokości nieba od ziemie utwierdził miłosierdzie swoje nad tymi, którzy się go boją.

12 Jako daleko jest wschód od zachodu, daleko oddalił od nas nieprawości nasze.

13 Jako lituje ojciec synów swoich, zlitował się Pan nad tymi, którzy się go boją.

14 Boć on zna utworzenie nasze: wspomniał, iżechmy proch.

15 Człowiek, jako trawa dni jego: jako kwiat polny, tak okwitnie.

16 Albowiem powienie wiatr nań, i nie ostoi się, i więcéj nie pozna miejsca swego.

17 Ale miłosierdzie Pańskie od wieku i aż do wieku nad tymi, którzy się go boją, i sprawiedliwość jego na syny synów

18 Tych, którzy chowają Testament jego i pamiętają na przykazania jego, aby je pełnili.

19 Pan na niebie przygotował stolicę swoję, a królestwo jego nad wszymi panować będzie.

20 Błogosławcie Panu, wszyscy Aniołowie jego możni w sile, którzy czynicie słowo jego na usłyszenie głosu mów jego.

21 Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego, słudzy jego, którzy czynicie wolą jego.

22 Błogosławcie Panu wszystkie uczynki jego, na wszelkiem miejscu panowania jego. Błogosław, duszo moja! Panu.