Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0585

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


jego: a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.

4.Uczynił pamiątkę dziwów swoich miłosierny a litościwy Pan.

5.Dał pokarm tym, którzy się go boją: pamiętać będzie wiecznie na Testament swój.

6.Moc uczynków swoich oznajmi ludowi swemu, aby im dał dziedzictwo poganów.

7.Uczynki rąk jego prawda i sąd: pewne są wszystkie przykazania jego:

8.Utwierdzone na wieki wieczne, uczynione w prawdzie i w prawości.

9.Posłał odkupienie ludowi swemu: postanowił na wieki Testament swój: święte i straszne imię jego.

10.Początek mądrości bojaźń Pańska: wyrozumienie dobre wszystkim, którzy je czynią: chwała jego trwa na wieki wieków. [1]Psalm CXI.

U Żydów 112.
Napominanie jest w tym Psalmie, abychmy byli woléj i rozkazania Pańskiego pilni, ażebyśmy téż skutkami miłosiernemi to okazowali bliźnym naszym.


1.Alleluja, nawrócenie Aggeusza i Zacharyasza.

Błogosławiony mąż, który się boi Pana: w przykazaniu jego będzie się kochał wielce.

2.Możne na ziemi będzie nasienie jego: naród prawych będzie błogosławiony.

3.Sława i bogactwa w domu jego: a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.

4.Weszła w ciemnościach światłość prawym: miłościwy, miłosierny i sprawiedliwy.

5.Rozkoszny człowiek, który się zlituje i pożycza: będzie miarkował mowy swe z rozsądkiem.

6.Bo na wieki nie będzie poruszon: w wiecznéj pamiątce będzie sprawiedliwy.

7.Nie będzie się bał posłuchu złego: gotowe serce jego nadzieję mieć w Panu.

8.Umocnione jest serce jego: nie poruszy się, aż wzgardzi nieprzyjacioły swymi.

9.Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków: róg jego wywyższy się w chwale.

10.Grzesznik ujrzy i będzie się gniewał: będzie zgrzytał zęboma swemi, a będzie schnął: żądza niezbożnych zaginie.Psalm CXII.

U Żydów 113.
Pobudza nas ku chwaleniu Boga za to, że nas z poniżonych wywyższyć raczył.


1.Alleluja.

Chwalcie dzieci Pana: chwalcie imię Pańskie.

2.Niechaj będzie imię Pańskie błogosławione odtąd i aż na wieki.

3.Od wschodu słońca aż do zachodu, chwalebne imię Pańskie. [2]

4.Wysoki nad wszystkie narody Pan: a nad niebiosa chwała jego.

5.Któż jako Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokości?

6.A na niskie rzeczy patrzy na niebie i na ziemi.

7.Podnoszący z ziemie nędznego: a z gnoju wywyższając ubogiego:

8.Aby go posadził z książęty, z książęty ludu swego.

9.Który czyni, iż niepłodna mieszka w domu, matka synów wesoła.


Psalm CXIII.

U Żydów 114.
Za to, że Żydy Pan raczył z jęctwa Egipskiego, nas zaś z piekielnego wyrwać a wywieść, upomina Prorok, abyśmy chwałę a cześć Panu czynili.


1.Alleluja.

Gdy wychodził lud Izraelski z Egiptu, dom Jakóbów z ludu pogańskiego: [3]

2.Stał się lud Judzki poświęcenie jego, Izrael moc jego.

3.Morze ujrzało i uciekło: Jordan wrócił się nazad.

4.Góry stały jako barani: a pagórki jako jagnięta.

5.Cóż ci się stało, morze, żeś uciekło? I tobie, Jordanie, żeś się nazad wrócił?

6.Góry, wyskoczyłyście jako barani? a pagórki jako jagnięta?

7.Od oblicza Pańskiego zadrżała ziemia, od oblicza Boga Jakóbowego.

8.Który obrócił opokę w wodne jeziora, a skałę w źródła wodne.


  1. Prov. 1, 7.9, 17. Eccl. 1, 16. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)
  2. Malach. 1, 11.
  3. Exod. 13, 3.