Przejdź do zawartości

Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0595

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.16.Kapłany jego przyoblokę zbawieniem: a święci jego weselem weselić się będą.

17.Tam wyniosę róg Dawidowi: zgotowałem pochodnią Chrystusowi memu. [1]

18.Nieprzyjacioły jego przyoblokę wstydem: a nad nim się rozkwitnie poświęcenie moje.


PSALM CXXXII.
U Żydów 133.
Zaleca nam zgodę a miłość braterską w kościele świętym.

1.Pieśń stopniów Dawida.

Oto jako dobra, a jako wdzięczna rzecz, mieszkać braciéj spółem.

2.Jako olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aaronową: który spływa na kraje odzienia jego.

3.Jako rosa Hermon, która zstępuje na górę Syon. Albowiem tam przykazał Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki.


PSALM CXXXIII.
U Żydów 134.
Przywodzi Prorok ku chwale Bożéj.

1.Pieśń stopniów.

Otóż teraz błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy stoicie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego.

2.W nocy podnoście ręce wasze ku świątnicy, a błogosławcie Pana.

3.Niechaj cię błogosławi Pan z Syonu, który stworzył niebo i ziemię.


PSALM CXXXIV.
U Żydów 135.
Także ku chwale Bożéj przywodzi tu Prorok, jako w przeszłym Psalmie, jedno że tu przyczyn do tego dokłada.

1.Alleluja.

Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pana.

2.Którzy stoicie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego.

3.Chwalcie Pana; bo dobry Pan: śpiewajcie imieniowi jego, bo wdzięczne.

4.Albowiem Jakóba obrał sobie Pan: Izraela za osiadłość swoję.

5.Bomci ja doznał, iż wielki jest Pan, a Bóg nasz nade wszemi bogi.

6.Wszystko, co jedno chciał Pan, uczynił na niebie, na ziemi, na morzu, i we wszystkich przepaściach.

7.Który wywodzi obłoki z kończyn ziemie: łyskawice na deszcz uczynił: który wywodzi wiatry z skarbów swoich. [2]

8.Który pobił pierworodne Egipskie od człowieka aż do bydlęcia. [3]

9.I posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie: na Pharaona i na wszystkie sługi jego.

10.Który poraził wiele narodów, i pozabijał króle mocne: [4]

11.Sehona, króla Amorrejczyków, i Oga, króla Bazan, i wszystkie królestwa Chanaan. [5]

12.I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo ludowi swemu Izrael.

13.Panie, imię twoje na wieki: Panie, pamiątka twoja do narodu i narodu.

14.Bo Pan będzie sądził lud swój: a da się uprosić sługom swoim.

15.Bałwany pogańskie śrebro i złoto, robota rąk ludzkich.

16.Usta mają, a nie będą mówić: oczy mają, a nie ujrzą.

17.Uszy mają, a nie usłyszą; bo niemasz tchnienia w uściech ich.

18.Niech im podobni będą, którzy je czynią: i wszyscy, którzy w nich ufają.

19.Domie Izraelski! błogosławcie Panu: Domie Aaron! błogosławcie Panu.

20.Domie Lewi! błogosławcie Panu: którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.

21.Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalem.


PSALM CXXXV.
U Żydów 136.
Tu Prorok pobudza ku chwale Bożéj lud, z jego wielkich dobroci, wszystkiemu ludu danych pospolicie, a osobno wylicza niektóre dobroci dane ludu żydowskiemu.

1.Alleluja.

Wyznawajcie Panu, bo dobry; bo na wieki miłosierdzie jego.

2.Wyznawajcie Bogu nad bogi; bo na wieki miłosierdzie jego.

3.Wyznawajcie Panu nad pany; bo na wieki miłosierdzie jego.

4.Który sam czyni wielkie dziwy; bo na wieki miłosierdzie jego.

5.Który uczynił niebiosa z rozumem; bo na wieki miłosierdzie jego. [6]


  1. Malach. 3, 1. Luc. 1, 69.
  2. Jer. 10, 13.
  3. Exod. 12, 29.
  4. Jos. 12, 1. 7.
  5. Num. 21, 24. 34.
  6. Gen. 1, 1.