Biblia Wujka (1923)/Księga Jozuego 12

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Poniżej znajduje się Księga Jozuego podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Jozuego

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24


Rozdział XII.

Wylicza jeden a trzydzieści królów, z téj i z onéj strony Jordanu, których porazili Mojżesz a Jozue.


Ci są królowie, które pobili synowie Izraelowi, i posiedli ziemię ich za Jordanem na wschód słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon, i wszystkę stronę wschodnią, która patrzy do pustynie.

Sehon, król Amorrejski, który mieszkał w Hesebon, panował od Aroer, które leży nad brzegiem potoku Arnon, i połowicy na dolinie, i połowicy Galaad, aż do potoku Jabok, który jest granicą synów Ammonowych.

I od pustynie aż do morza Cenerot ku wschodu słońca, i aż do morza pustynie, które jest morze najsłonsze, ku wschodniéj stronie, drogą, która wiedzie do Bethsemoth: i od południowéj strony, która leży pod Asedoth Phasga.

Granica Oga, króla Bazan z szczątku Raphaim, który mieszkał w Astaroth i w Edraj, i panował na górze Hermon, i w Salecha, i we wszystkim Bazan, aż do granic

Gesury, i Machaty, i połowicy Galaad, granic Sehona, króla Hesebon.

Mojżesz, sługa Pański, i synowie Izraelowi pobili je, i dał ziemie ich Mojżesz w osiadłość Rubenitom, i Gaditom, i połowicy pokolenia Manasse.

Ci są królowie ziemie, które pobił Jozue i synowie Izraelowi za Jordanem ku zachodniéj stronie od Baalgad, na polu Libanu, aż do góry, któréj część idzie do Seir: i dał ją Jozue w osiadłość pokoleniom Izraelowym, każdemu swój dział.

Tak po górach, jako i na równinach i w polach: w Asedoth i na pustyni i na południu był Hetejczyk i Amorrejczyk, Chananejczyk i Pherezejczyk, Hewejczyk i Jebuzejczyk.

Król Jerycha jeden, król Haj, który jest po boku Bethel, jeden.

10 Król Jeruzalem jeden, król Hebron jeden.

11 Król Jerymoth jeden, król Lachis jeden.

12 Król Eglon jeden, król Gazer jeden.

13 Król Dabir jeden, król Gader jeden.

14 Król Herma jeden, król Hered jeden.

15 Król Lebni jeden, król Odullam jeden.

16 Król Macedy jeden, król Bethel jeden.

17 Król Taphua jeden, król Opher jeden.

18 Król Aphek jeden, król Saron jeden.

19 Król Madon jeden, król Asor jeden.

20 Król Semeron jeden, król Achsaph jeden.

21 Król Thenak jeden, król Magedda jeden,

22 Król Kades jeden, król Jachanan Karmelu jeden.

23 Król Dor, i krainy Dor jeden, król narodów Galgal jeden.

24 Król Thersy jeden: wszystkich królów trzydzieści i jeden.