Biblia Wujka (1923)/Księga Jozuego 21

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Jozuego podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Jozuego

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24


ROZDZIAŁ XXI.
Lewitom miasta naznaczone z ich przedmieściami. A gdy się już obietnica Pańska wypełniła, stał się pokój i odpoczynek synom Izraelskim.

I przystąpiły książęta domów Lewi do Eleazara kapłana i do Jozuego, syna Nun, i do książąt rodów, wedle każdego pokolenia synów Izraelowych.

I mówili do nich w Sylo ziemie Chanaan i rzekli: Pan przykazał przez rękę Mojżesza, aby nam dano miasta dla mieszkania, i przedmieścia ich dla chowania bydła. [1]

I dali synowie Izraelowi z osiadłości swych, według rozkazania Pańskiego miasta i przedmieścia ich.

I wyszedł los na dom Kaath, synów Aarona kapłana, z pokolenia Juda i Symeon i Benjamin, miast trzynaście.

A drugim synom Kaath, to jest Lewitom, którzy zbywali z pokolenia Ephraim i Dan, i od połowice pokolenia Manasse, miast dziesięć.

Potem synom Gerson wyszedł los, aby wzięli od pokolenia Issachar i Aser i Nephthali i pół pokolenia Manasse w Bazan miast liczbą trzynaście.

A synom Merary według domów ich z pokolenia Ruben i Gad i Zabulon miast dwanaście.

I dali synowie Izraelowi Lewitom miasta i przedmieścia ich, jako Pan przykazał przez rękę Mojżesza, każdemu losem oddzielając.

A z pokolenia synów Juda i Symeon dał Jozue miasta, których te są imiona: [2]

10 Synom Aaronowym wedle familii Kaath, Lewitskiego rodu; (bo im pierwszy los wyszedł),

11 Karyatharbe, ojca Enak, które zowią Hebron, na górze Juda, i przedmieścia jego w około.

12 Ale pola i wsi jego dał był Kalebowi, synowi Jephone, w osiadłość.

13 Dał tedy synom Aarona kapłana, Hebron miasto ucieczki i przedmieścia jego: i Lobne z przedmieściami swemi.

14 I Jether i Estemo.

15 I Holon i Dabir.

16 I Ain i Jeta i Bethsames, z ich przedmieściami: miast dziewięć od pokolenia, jako się powiedziało, dwojga.

17 A od pokolenia synów Benjamin, Gabaon i Gabae.

18 I Anathoth i Almon, z przedmieściami swemi: miasta cztery.

19 Wszystkich spółem miast synów Aarona kapłana trzynaście, z przedmieściami swemi.

20 A innym wedle domów synów Kaath, rodu Lewitskiego, dana jest ta osiadłość.

21 Z pokolenia Ephraim miasta ucieczki, Sychem z przedmieściami swemi na górze Ephraim, i Gazer.

22 I Cybsaim i Bethhoron z przedmieściami, miast cztery.

23 Od pokolenia téż Dan Eltheko i Gabathon.

24 I Ajalon i Gethremmon, z przedmieściami ich, miast cztery.

25 A od połowice pokolenia Manasse Thanach i Gethremmon, z przedmieściami swemi, dwa miasta.

26 Wszystkie dziesięć miast i przedmieścia ich dane są synom Kaath niższego stanu.

27 Synom téż Gerson rodu Lewitskiego dał od połowice pokolenia Manasse, miasta ucieczki Gaulon w Bazan i Bosrę, z przedmieściami ich, dwa miasta.

28 A od pokolenia Issachar Cesyon i Dabereth.

29 I Jaramoth i Enganim, z przedmieściami ich, cztery miasta.

30 A z pokolenia Aser Masal i Abdon.

31 I Helkath i Rohob, z przedmieściami ich, miasta cztery.

32 Z pokolenia téż Nephthali miasta ucieczki Cedes w Galilei i Hammoth Dor i Karthan, z przedmieściami ich, trzy miasta.

33 Wszystkich miast domów Gerson trzynaście, z przedmieściami swemi.

34 Synom lepak Merary, Lewitom niższego stanu, według domów ich dano jest od pokolenia Zabulon Jeknam i Kartha.

35 I Damna i Naalol, miast cztery z ich przedmieściami.

36 A z pokolenia Ruben za Jordanem przeciwko Jerychu miasta ucieczki, Bosor w pustyni, Misor i Jaser i Jethson i Mephaat, miasta cztery z przedmieściami swemi.

37 A od pokolenia Gad miasta ucieczki, Ramoth w Galaad i Manaim i Hesebon i Jazer, miast cztery z ich przedmieściami.

38 Wszystkich miast synów Merary, według domów i rodów ich, dwanaście.

39 A tak wszystkich miast Lewitskich, w pośrodku osiadłości synów Izraelowych, było czterdzieści i ośm,

40 Z ich przedmieściami, każde według domów rozdane.

41 I dał Pan Bóg Izraelowi wszystkę ziemię, którą był przysiągł dać ojcom ich: i posiedli ją i mieszkali w niéj.

42 I dan jest od niego pokój na wszystkie wokół narody, i żaden z nieprzyjaciół nie śmiał się im sprzeciwić, ale wszyscy pod ich moc podbici są.

43 Ani jedno słowo, które im był obiecał spełnić, nie chybiło: ale się rzeczą wypełniło wszystko.


Przypisy