Biblia Wujka (1923)/Księga Liczb 35

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Liczb podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Liczb

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36


ROZDZIAŁ XXXV.
Miasta Lewitom rozkazuje Pan oddzielić, i sześć zbrodniom, ku ucieczce. Prawo o mężobójstwie dobrowolnem i przygodnem. Jednego świadectwo nieważne.

To téż mówił Pan do Mojżesza na polach Moab nad Jordanem, przeciw Jerychowi: [1]

Przykaż synom Izraelowym, aby dali Lewitom z osiadłości swych,

Miasta ku mieszkaniu, i przedmieścia ich wokoło, aby sami mieszkali w mieściech, a przedmieścia, żeby były dla bydła i dobytku:

Które od murów miejskich, z zamurza wokoło rozciągną się na tysiąc kroków.

Ku wschodu będą dwa tysiące łokci, ku południu takież będą dwa tysiące: ku morzu téż, które patrzy na zachód słońca, taż miara będzie, a strona północna takimże kresem się skończy: a miasta będą w pośrodku, a za miasty przedmieścia.

A z samych miasteczek, które Lewitom dacie, sześć będą na ratunek zbiegom odłączone, aby uciekł do nich, ktoby krew rozlał: a oprócz tych innych czterdzieści i dwa miasteczka, [2]

To jest w obec czterdzieści ośm z przedmieściami swemi.

A tych miast, które będą dane z dzierżaw synów Izraelowych, od tych, którzy więcéj mają, więcéj odjęto będzie, a którzy mniéj mają, mniéj, każdy według miary dziedzictwa swego, da miasta Lewitom.

Rzekł Pan do Mojżesza:

10 Mów synom Izraelowym, i rzeczesz im: Kiedy przejdziecie przez Jordan do ziemie Chananejskiéj, [3]

11 Postanowicie, które miasta mają być na pomoc zbiegów, którzy niechcąc krew rozlali:

12 W którem kiedy będzie zbieg, krewny zabitego nie będzie mógł go zabić, aż stanie przed oblicznością gromady, a sprawa jego sądzona będzie.

13 A z tych miast, które się na pomoc zbiegów oddzielają,

14 Trzy będą za Jordanem, a trzy w ziemi Chananejskiéj:

15 Tak synom Izraelowym, jako i przychodniom i gościom, aby uciekł do nich, ktoby niechcąc krew rozlał.

16 Jeźliby kto uderzył żelazem, a umarłby, który uderzony jest, winien będzie mężobójstwa, i sam umrze.

17 Jeźliby kamieniem cisnął, a uderzony umarł, także karan będzie.

18 Jeźli drewnem uderzony umrze, mężobójca krwią zemszczony będzie.[4]

19 Bliski zabitego mężobójcę zabije zaraz, skoro go poima.

20 Jeźli kto z nienawiści człowieka popchnie, albo nań co rzuci z zasady,

21 Albo będąc mu nieprzyjacielem ręką uderzy, a on umrze: ten, który uderzył, winien będzie mężobójstwa: krewny zabitego, zaraz skoro go najdzie, zabije.

22 A jeźliby z przygody, i bez waśni,

23 I bez nieprzyjaźni co takowego uczynił,

24 A toby się przed ludem pokazało, i między tym, który uderzył i bliskim, sprawa o krewby się roztrząsnęła:

25 Wybawion będzie niewinny z ręki mszczącego się, i będzie przez wyrok przywrócon do miasta, do którego był uciekł, i będzie tam mieszkał, aż wielki kapłan, który olejem świętym jest pomazany, umrze.

26 Jeźli mężobójca za granicami miast, które wygnańcom są naznaczone,

27 Będzie naleziony, i zabity od tego, który się mści krwie, bez winy będzie, który go zabił.

28 Miał bowiem zbieg aż do śmierci kapłana najwyższego siedzieć w mieście: a gdy on umrze, mężobójca wróci się do ziemie swojéj.

29 To wieczno będzie, i za prawo we wszystkich mieszkaniach waszych.

30 Mężobójca za świadkami karan będzie: na świadectwo jednego żaden zdany nie będzie.

31 Nie weźmiecie okupu od tego, który winien krwie: natychmiast i sam umrze.

32 Wywołani i zbiegowie przed śmiercią kapłana wielkiego żadną miarą do miast swoich wrócić się nie będą mogli.

33 Abyście nie splugawili ziemie mieszkania waszego, która się krwią niewinnych splugawi: a inaczej oczyszczona być nie może, jedno krwią tego, który przelał krew drugiego.

34 I tak będzie oczyszczona osiadłość wasza, gdyż ja z wami mieszkam; Jam bowiem jest Pan, który mieszka między synmi Izraelowymi.