Biblia Wujka (1923)/Księga Liczb 34

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Liczb podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Liczb

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36


ROZDZIAŁ XXXIV.
Ograniczywszy cztery części ziemie obiecanéj, według czterech stron świata, dzielić rozkazano je losem, i naznaczono, kto ją miał wydzielać.

I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

Przykaż synom Izraelowym, i rzeczesz do nich: Gdy wnidziecie do ziemie Chananejskiéj, a w osiadłość wam losem padnie, temi granicami ograniczona będzie.

Strona od południa pocznie się od puszczy Syn, która jest wedle Edom: i będzie miała granice na wschód słońca morze słone, [1]

Które okrąża stronę południową przez wstępowanie Skorpiona, tak żeby przeszły do Senna, i przyszły od południa aż do Kadesbarne, zkąd wynidą granice od wsi imieniem Adar, i pociągną do Asemona.

I pójdzie kołem granica od Asemony aż do potoka Egipskiego, i morza wielkiego brzegiem się skończy.

A strona zachodnia pocznie się od morza wielkiego, i tymże się kóncem zamknie.

A na północną stronę, od morza wielkiego granice się zaczną przychodzące aż do góry najwyższéj,

Od któréj pójdą do Emath aż do granic Sedada:

I pójdą granice aż do Zephrona i do wsi Enan: te będą granice na stronie północnéj.

10 Ztamtąd wymierzone będą granice przeciw wschodniéj stronie ode wsi Enan aż do Sephama:

11 A od Sephama zstąpią granice do Rebla przeciw studni Daphnim: ztamtąd przyjdą przeciw wschodu słońca do morza Cenereth.

12 I pociągną aż do Jordanu, a na ostatek morzem słonem się zamkną. Tę ziemię będziecie mieć wedle granic jéj wokół.

13 I przykazał Mojżesz synom Izraelowym, mówiąc: Ta będzie ziemia, którą posiądziecie losem, i którą kazał Pan dać dziewięciorgu pokoleniu, i połowicy pokolenia.

14 Albowiem pokolenie synów Ruben według domów swoich, i pokolenie synów Gad według liczby rodów, połowica téż pokolenia Manasse,

15 To jest półtrzecia pokolenia wzięły część swoję za Jordanem przeciw Jerychowi na wschodnią stronę.

16 I rzekł Pan do Mojżesza:

17 Te są imiona mężów, którzy wam ziemię podzielą. Eleazar kapłan, i Jozue, syn Nun, [2]

18 I jedno książę z każdego pokolenia,

19 Których te są imiona: z pokolenia Judy, Kaleb, syn Jephone.

20 Z pokolenia Symeon, Samuel, syn Ammiud.

21 Z pokolenia Benjamin, Elidad, syn Chaselon.

22 Z pokolenia synów Dan, Bokki syn Jogli.

23 Z synów Józephowych, z pokolenia Manasse, Hanniel, syn Ephod.

24 Z pokolenia Ephraim, Kamuel, syn Sephthan.

25 Z pokolenia Zabulon, Elisaphan, syn Pharnach.

26 Z pokolenia Issachar, książę Phalthiel, syn Ozan.

27 Z pokolenia Aser, Ahiud, syn Salomi.

28 Z pokolenia Nephtali, Phedael, syn Ammiud.

29 Ci są, którym przykazał Pan, aby podzielili synom Izraelowym ziemię Chananejską.