Biblia Wujka (1923)/Księga Liczb 33

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Księga Liczb podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Księga Liczb

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36


ROZDZIAŁ XXXIII.
Obliczywszy czterdzieści i dwoje stacyi, w których Izraelczycy postawali przez ten czas, jako wyszli z Egiptu, aż do wejścia do ziemie obiecanéj: każe Pan Chananejczyki wybić: Aaron téż na górze umarł.

Te są stanowiska synów Izraelowych, którzy wyszli z Egiptu hufcami swymi pod ręką Mojżesza, i Aarona.

Które spisał Mojżesz według miejsc obozów, które na rozkazanie Pańskie odmieniali.

A tak wyciągnąwszy z Ramesse, miesiąca pierwszego, piętnastego dnia miesiąca pierwszego, drugiego dnia Phase, synowie Izraelowi ręką wyniosłą, gdy na to patrzyli wszyscy Egiptyanie,

I grzebli pierworodne, które był Pan pobił; (bo i w bogach ich pokazał był pomstę):

Położyli się obozem w Sokot.

A z Sokot przyszli do Etham, które jest na ostatnich granicach puszczy.

Ztamtąd się ruszywszy, przyszli przeciw Phihahiroth, które patrzy ku Beelsephon, i położyli się obozem przed Magdalem. [1]

A odciągnąwszy od Phihahiroth, przeszli przez pośród morza na puszczą, a idąc przez trzy dni po puszczy Etham, położyli się w Mara.

A ruszywszy się z Mara, przyszli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł wodnych i siedmdziesiąt palm: i stanowili się tam. [2]

10 Ale i ztamtąd wyszedłszy, rozbili namioty nad morzem czerwonem. A odciągnąwszy od morza czerwonego,

11 Położyli się obozem na puszczy Syn.

12 Zkąd wyszedłszy, przyszli do Daphka.

13 A wyszedłszy z Daphka, stanęli obozem w Alus.

14 A wyciągnąwszy z Alus, w Raphidym rozbili namioty, gdzie lud nie miał wody ku piciu. [3]

15 A wyciągnąwszy z Raphidym, stanęli obozem na puszczy Synai.

16 Ale i z puszczy Synai wyszedłszy, przyszli do Grobów pożądania. [4]

17 A odciągnąwszy od Grobów pożądania, położyli się obozem w Haseroth.

18 A z Haseroth przyszli do Rethma.

19 A wyciągnąwszy z Rethma, stanęli obozem w Remmomphares.

20 Zkąd wyszedłszy, przyszli do Lebna.

21 Z Lebna położyli się obozem w Resie.

22 A wyszedłszy z Resa, przyszli do Ceelatha.

23 Zkąd wyciągnąwszy, położyli się obozem na górze Sepher.

24 A odszedłszy od góry Sepher, przyszli do Arada.

25 Ztamtąd wyciągnąwszy, stanęli obozem w Maceloth.

26 A wyciągnąwszy z Maceloth, przyszli do Thaath.

27 Z Thaath położyli się obozem w Thare.

28 Zkąd wyszedłszy, rozbili namioty w Methka.

29 A z Methka położyli się obozem w Hesmona.

30 A wyciągnąwszy z Hesmona, przyszli do Moseroth.

31 A z Moseroth położyli się obozem w Benejaakan.

32 A wyjechawszy z Benejaakan, przyszli do góry Gadgad. [5]

33 Zkąd ruszywszy się, obozem stanęli w Jetebatha.

34 A z Jetebatha przyszli do Hebrona.

35 A z Hebrona wyszedłszy, stanęli obozem w Asyongaber.

36 Ztamtąd wyjechawszy, przyszli na puszczą Syn, ta jest Kades.

37 A wyciągnąwszy z Kades, położyli się obozem na górze Hor, na ostatnich granicach ziemie Edom.

38 I wstąpił Aaron kapłan na górę Hor, na rozkazanie Pańskie: i tam umarł roku czterdziestego wyjścia synów Izraelowych z Egiptu, miesiąca piątego, pierwszego dnia miesiąca: [6]

39 Gdy mu było lat sto dwadzieścia trzy.

40 I usłyszał Chananejczyk król Arad, który mieszkał na południe, iż synowie Izraelowi przyszli do ziemie Chananejskiéj.

41 A ruszywszy się od góry Hor, położyli się obozem w Salmon.

42 Zkąd wyszedłszy, przyszli do Phunon.

43 A wyciągnąwszy z Phunon, obozem stanęli w Oboth.

44 A z Oboth przyszli do Jeabarym, które jest na granicach Moabitów.

45 A ruszywszy się z Jeabarym, rozbili namioty w Dybongad,

46 Zkąd wyszedłszy, stanęli obozem w Helmondeblathaim.

47 A ruszywszy się z Helmondeblathaim, przyszli do gór Abarym przeciwko Nabo.

48 A od gór Abarym odciągnąwszy przeszli na pola Moabskie nad Jordanem przeciw Jerychowi.

49 I tam się położyli obozem od Bethsymoth aż do Abelsatym, na równiejszych miejscach Moabitów.

50 Gdzie mówił Pan do Mojżesza:

51 Przykaż synom Izraelowym a mów do nich: Gdy się przeprawicie przez Jordan, wszedłszy do ziemie Chananejskiéj,

52 Wytraćcież wszystkie obywatele onéj ziemie, połamcie znaki, i bałwany pokruszcie, i wszystkie ich wyżyny spustoszcie,

53 Oczyszczając ziemię, i mieszkając w niéj; bom ja ją dał wam w osiadłość.

54 Którą między się losem podzielicie. Tym, których więcéj będzie, szerszą dacie, a których mniéj, węższą. Każdemu jako los padnie, tak będzie dane dziedzictwo: według pokolenia i domów osiadłość będzie podzielona.

55 Lecz jeźli nie będziecie chcieć wytracić obywatelów ziemie, którzy zostaną, będą wam jako gwoździe w oczach i oszczepy w bokach: i będą się wam przeciwić w ziemi mieszkania waszego.

56 A cokolwiekiem im był umyślił uczynić, wam uczynię.