Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0173

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


35.A z Hebrona wyszedłszy, stanęli obozem w Asyongaber.

36.Ztamtąd wyjechawszy, przyszli na puszczą Syn, ta jest Kades.

37.A wyciągnąwszy z Kades, położyli się obozem na górze Hor, na ostatnich granicach ziemie Edom.

38.I wstąpił Aaron kapłan na górę Hor, na rozkazanie Pańskie: i tam umarł roku czterdziestego wyjścia synów Izraelowych z Egiptu, miesiąca piątego, pierwszego dnia miesiąca: [1]

39.Gdy mu było lat sto dwadzieścia trzy.

40.I usłyszał Chananejczyk król Arad, który mieszkał na południe, iż synowie Izraelowi przyszli do ziemie Chananejskiéj.

41.A ruszywszy się od góry Hor, położyli się obozem w Salmon.

42.Zkąd wyszedłszy, przyszli do Phunon.

43.A wyciągnąwszy z Phunon, obozem stanęli w Oboth.

44.A z Oboth przyszli do Jeabarym, które jest na granicach Moabitów.

45.A ruszywszy się z Jeabarym, rozbili namioty w Dybongad,

46.Zkąd wyszedłszy, stanęli obozem w Helmondeblathaim.

47.A ruszywszy się z Helmondeblathaim, przyszli do gór Abarym przeciwko Nabo.

48.A od gór Abarym odciągnąwszy przeszli na pola Moabskie nad Jordanem przeciw Jerychowi.

49.I tam się położyli obozem od Bethsymoth aż do Abelsatym, na równiejszych miejscach Moabitów.

50.Gdzie mówił Pan do Mojżesza:

51.Przykaż synom Izraelowym a mów do nich: Gdy się przeprawicie przez Jordan, wszedłszy do ziemie Chananejskiéj,

52.Wytraćcież wszystkie obywatele onéj ziemie, połamcie znaki, i bałwany pokruszcie, i wszystkie ich wyżyny spustoszcie,

53.Oczyszczając ziemię, i mieszkając w niéj; bom ja ją dał wam w osiadłość.

54.Którą między się losem podzielicie. Tym, których więcéj będzie, szerszą dacie, a których mniéj, węższą. Każdemu jako los padnie, tak będzie dane dziedzictwo: według pokolenia i domów osiadłość będzie podzielona.

55.Lecz jeźli nie będziecie chcieć wytracić obywatelów ziemie, którzy zostaną, będą wam jako gwoździe w oczach i oszczepy w bokach: i będą się wam przeciwić w ziemi mieszkania waszego.

56.A cokolwiekiem im był umyślił uczynić, wam uczynię.


Rozdział XXXIV.

Ograniczywszy cztery części ziemie obiecanéj, według czterech stron świata, dzielić rozkazano je losem, i naznaczono, kto ją miał wydzielać.


I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:

2.Przykaż synom Izraelowym, i rzeczesz do nich: Gdy wnidziecie do ziemie Chananejskiéj, a w osiadłość wam losem padnie, temi granicami ograniczona będzie.

3.Strona od południa pocznie się od puszczy Syn, która jest wedle Edom: i będzie miała granice na wschód słońca morze słone, [2]

4.Które okrąża stronę południową przez wstępowanie Skorpiona, tak żeby przeszły do Senna, i przyszły od południa aż do Kadesbarne, zkąd wynidą granice od wsi imieniem Adar, i pociągną do Asemona.

5.I pójdzie kołem granica od Asemony aż do potoka Egipskiego, i morza wielkiego brzegiem się skończy.

6.A strona zachodnia pocznie się od morza wielkiego, i tymże się kóncem zamknie.

7.A na północną stronę, od morza wielkiego granice się zaczną przychodzące aż do góry najwyższéj,

8.Od któréj pójdą do Emath aż do granic Sedada:

9.I pójdą granice aż do Zephrona i do wsi Enan: te będą granice na stronie północnéj.

10.Ztamtąd wymierzone będą granice przeciw wschodniéj stronie ode wsi Enan aż do Sephama:

11.A od Sephama zstąpią granice do Rebla przeciw studni Daphnim: ztamtąd przyjdą przeciw wschodu słońca do morza Cenereth.

12.I pociągną aż do Jordanu, a na ostatek morzem słonem się zamkną. Tę ziemię będziecie mieć wedle granic jéj wokół.

  1. Deut. 32, 50.
  2. Jos. 15, 1.