Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0174

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


13.I przykazał Mojżesz synom Izraelowym, mówiąc: Ta będzie ziemia, którą posiądziecie losem, i którą kazał Pan dać dziewięciorgu pokoleniu, i połowicy pokolenia.

14.Albowiem pokolenie synów Ruben według domów swoich, i pokolenie synów Gad według liczby rodów, połowica téż pokolenia Manasse,

15.To jest półtrzecia pokolenia wzięły część swoję za Jordanem przeciw Jerychowi na wschodnią stronę.

16.I rzekł Pan do Mojżesza:

17.Te są imiona mężów, którzy wam ziemię podzielą. Eleazar kapłan, i Jozue, syn Nun, [1]

18.I jedno książę z każdego pokolenia,

19.Których te są imiona: z pokolenia Judy, Kaleb, syn Jephone.

20.Z pokolenia Symeon, Samuel, syn Ammiud.

21.Z pokolenia Benjamin, Elidad, syn Chaselon.

22.Z pokolenia synów Dan, Bokki syn Jogli.

23.Z synów Józephowych, z pokolenia Manasse, Hanniel, syn Ephod.

24.Z pokolenia Ephraim, Kamuel, syn Sephthan.

25.Z pokolenia Zabulon, Elisaphan, syn Pharnach.

26.Z pokolenia Issachar, książę Phalthiel, syn Ozan.

27.Z pokolenia Aser, Ahiud, syn Salomi.

28.Z pokolenia Nephtali, Phedael, syn Ammiud.

29.Ci są, którym przykazał Pan, aby podzielili synom Izraelowym ziemię Chananejską.


Rozdział XXXV.

Miasta Lewitom rozkazuje Pan oddzielić, i sześć zbrodniom, ku ucieczce. Prawo o mężobójstwie dobrowolnem i przygodnem. Jednego świadectwo nieważne.


To téż mówił Pan do Mojżesza na polach Moab nad Jordanem, przeciw Jerychowi: [2]

2.Przykaż synom Izraelowym, aby dali Lewitom z osiadłości swych,

3.Miasta ku mieszkaniu, i przedmieścia ich wokoło, aby sami mieszkali w mieściech, a przedmieścia, żeby były dla bydła i dobytku:

4.Które od murów miejskich, z zamurza wokoło rozciągną się na tysiąc kroków.

5.Ku wschodu będą dwa tysiące łokci, ku południu takież będą dwa tysiące: ku morzu téż, które patrzy na zachód słońca, taż miara będzie, a strona północna takimże kresem się skończy: a miasta będą w pośrodku, a za miasty przedmieścia.

6.A z samych miasteczek, które Lewitom dacie, sześć będą na ratunek zbiegom odłączone, aby uciekł do nich, ktoby krew rozlał: a oprócz tych innych czterdzieści i dwa miasteczka, [3]

7.To jest w obec czterdzieści ośm z przedmieściami swemi.

8.A tych miast, które będą dane z dzierżaw synów Izraelowych, od tych, którzy więcéj mają, więcéj odjęto będzie, a którzy mniéj mają, mniéj, każdy według miary dziedzictwa swego, da miasta Lewitom.

9.Rzekł Pan do Mojżesza:

10.Mów synom Izraelowym, i rzeczesz im: Kiedy przejdziecie przez Jordan do ziemie Chananejskiéj, [4]

11.Postanowicie, które miasta mają być na pomoc zbiegów, którzy niechcąc krew rozlali:

12.W którem kiedy będzie zbieg, krewny zabitego nie będzie mógł go zabić, aż stanie przed oblicznością gromady, a sprawa jego sądzona będzie.

13.A z tych miast, które się na pomoc zbiegów oddzielają,

14.Trzy będą za Jordanem, a trzy w ziemi Chananejskiéj:

15.Tak synom Izraelowym, jako i przychodniom i gościom, aby uciekł do nich, ktoby niechcąc krew rozlał.

16.Jeźliby kto uderzył żelazem, a umarłby, który uderzony jest, winien będzie mężobójstwa, i sam umrze.

17.Jeźliby kamieniem cisnął, a uderzony umarł, także karan będzie.

18.Jeźli drewnem uderzony umrze, mężobójca krwią zemszczony będzie.[5]

19.Bliski zabitego mężobójcę zabije zaraz, skoro go poima.

20.Jeźli kto z nienawiści człowieka popchnie, albo nań co rzuci z zasady,

21.Albo będąc mu nieprzyjacielem ręką uderzy, a on umrze: ten, który

  1. Jos. 14, 2.
  2. Jos. 21, 2.
  3. Jos. 20, 8. Deut. 4, 41.
  4. Deut. 19, 2. Jos. 20, 2.
  5. Deut. 19, 11. Jos. 20, 3.