Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0233

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


go będzie, nie wydadzą w ręce jego; bo niewiedząc zabił bliźniego jego, ani się pokazuje, że przed dwiema albo przed trzema dni był jego nieprzyjacielem.

6.I będzie mieszkał w mieście onem, aż stanie przed sądem sprawując się uczynku swego, i aż umrze kapłan wielki, który na ten czas będzie: tedy się wróci mężobójca i wnidzie do miasta i domu swego, z którego był uciekł.

7.I naznaczyli Cedes w Galilei, góry Nephtali, i Sychem na górze Ephraim, i Karyatharbe, to jest Hebron, na górze Juda.

8.A za Jordanem ku wschodniéj stronie Jerycha naznaczyli Bosor, które leży w polnéj puszczy z pokolenia Ruben, i Ramoth w Galaad z pokolenia Gad, i Gaulon w Bazan z pokolenia Manasse. [1]

9.Te miasta naznaczone są wszystkim synom Izraelowym, i przychodniom, którzy mieszkali między nimi: aby uciekł do nich ten, któryby duszę niewiedząc zabił, aby nie umarł w ręce bliskiego, który się chce pomścić krwie wylanéj, ażby stanął przed ludem, mając dać sprawę o sobie.


Rozdział XXI.

Lewitom miasta naznaczone z ich przedmieściami. A gdy się już obietnica Pańska wypełniła, stał się pokój i odpoczynek synom Izraelskim.


I przystąpiły książęta domów Lewi do Eleazara kapłana i do Jozuego, syna Nun, i do książąt rodów, wedle każdego pokolenia synów Izraelowych.

2.I mówili do nich w Sylo ziemie Chanaan i rzekli: Pan przykazał przez rękę Mojżesza, aby nam dano miasta dla mieszkania, i przedmieścia ich dla chowania bydła. [2]

3.I dali synowie Izraelowi z osiadłości swych, według rozkazania Pańskiego miasta i przedmieścia ich.

4.I wyszedł los na dom Kaath, synów Aarona kapłana, z pokolenia Juda i Symeon i Benjamin, miast trzynaście.

5.A drugim synom Kaath, to jest Lewitom, którzy zbywali z pokolenia Ephraim i Dan, i od połowice pokolenia Manasse, miast dziesięć.

6.Potem synom Gerson wyszedł los, aby wzięli od pokolenia Issachar i Aser i Nephthali i pół pokolenia Manasse w Bazan miast liczbą trzynaście.

7.A synom Merary według domów ich z pokolenia Ruben i Gad i Zabulon miast dwanaście.

8.I dali synowie Izraelowi Lewitom miasta i przedmieścia ich, jako Pan przykazał przez rękę Mojżesza, każdemu losem oddzielając.

9.A z pokolenia synów Juda i Symeon dał Jozue miasta, których te są imiona: [3]

10.Synom Aaronowym wedle familii Kaath, Lewitskiego rodu; (bo im pierwszy los wyszedł),

11.Karyatharbe, ojca Enak, które zowią Hebron, na górze Juda, i przedmieścia jego w około.

12.Ale pola i wsi jego dał był Kalebowi, synowi Jephone, w osiadłość.

13.Dał tedy synom Aarona kapłana, Hebron miasto ucieczki i przedmieścia jego: i Lobne z przedmieściami swemi.

14.I Jether i Estemo.

15.I Holon i Dabir.

16.I Ain i Jeta i Bethsames, z ich przedmieściami: miast dziewięć od pokolenia, jako się powiedziało, dwojga.

17.A od pokolenia synów Benjamin, Gabaon i Gabae.

18.I Anathoth i Almon, z przedmieściami swemi: miasta cztery.

19.Wszystkich spółem miast synów Aarona kapłana trzynaście, z przedmieściami swemi.

20.A innym wedle domów synów Kaath, rodu Lewitskiego, dana jest ta osiadłość.

21.Z pokolenia Ephraim miasta ucieczki, Sychem z przedmieściami swemi na górze Ephraim, i Gazer.

22.I Cybsaim i Bethhoron z przedmieściami, miast cztery.

23.Od pokolenia téż Dan Eltheko i Gabathon.

24.I Ajalon i Gethremmon, z przedmieściami ich, miast cztery.

25.A od połowice pokolenia Manasse Thanach i Gethremmon, z przedmieściami swemi, dwa miasta.

26.Wszystkie dziesięć miast i przedmieścia ich dane są synom Kaath niższego stanu.

  1. Deut. 4, 43.
  2. Num. 35, 2.
  3. 1. Par. 6, 2.