Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0232

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


20.I Rabboth i Cesyon i Abes.

21.I Rameth i Engannim i Enhadda i Bethpheses.

22.A przychodzi granica jego aż do Thabor i Sehesym i Bethsames, a będą kończyny ich Jordan: miast szesnaście i wsi ich.

23.Ta jest osiadłość synów Issachar, według rodzajów ich, miasta i wsi ich.

24.I padł los piąty pokoleniu synów Aser, według rodzajów ich:

25.A była granica ich Halkath i Chali i Beten i Axaph.

26.I Elmelech i Amaad i Messal: i przychodzi aż do Karmela morza, i Syhor i Labanath:

27.I wraca się ku wschodowi Bethdagon, a przychodzi aż do Zabulon i doliny Jephthael ku północy do Bethemek i Nehiel, i wychodzi po lewéj stronie Kabul.

28.I Abran i Rohob i Hamon i Kana, aż do Sydonu wielkiego.

29.I wraca się do Horma aż do miasta bardzo obronnego Tyru, i aż do Hoza: a końce jéj będą do morza z sznuru Achzyba.

30.I Amma i Aphek i Rohob: miast dwadzieścia i dwa i wsi ich.

31.Ta jest osiadłość synów Aser, według rodzajów ich, i miasta i wsi ich.

32.Synów Nephtali szósty los padł, według domów ich:

33.I poczęła się granica od Helepha i Elon i Saananim i Adami, która jest Neceb, i Jebnael aż do Lekum: a końce ich aż do Jordanu.

34.I wraca się granica ku zachodowi do Azanothtabor, a ztamtąd wychodzi od Hukuki, i przechodzi do Zabulon ku południu, i do Aser ku zachodu, a do Juda do Jordanu ku wschodowi słońca.

35.Miasta bardzo obronne, Assedym, Ser i Emath i Rekkath i Cenereth,

36.I Edema i Arama i Asor,

37.I Cedes i Edraj i Enhasor,

38.I Jeron i Magdalel, Horem i Bethanath i Bethsames: miast dziewiętnaście i wsi ich.

39.Ta jest osiadłość pokolenia synów Nephtali, według rodzajów ich, miasta i wsi ich.

40.Pokoleniu synów Dan według domów ich wyszedł los siódmy.

41.A była granica osiadłości jego Sara i Esthaol i Hirsemes, to jest, miasto słoneczne.

42.Selebin i Ajalon i Jethala.

43.Elon i Themna i Akron.

44.Elthece, Gebbethon i Balaath.

45.I Jud i Bane i Barach i Gethremmon.

46.I Mejarkon, i Arekon, z granicą, która ku Joppen patrzy,

47.I tym końcem się zamyka. I wyszli synowie Danowi, i walczyli przeciw Lesem, i wzięli je, i porazili je paszczeką miecza, i posiedli, i mieszkali w niem, nazywając imię jego Lesem Dan, od imienia Dan, ojca swego.

48.Ta jest osiadłość pokolenia synów Dan, według rodów ich, miasta i wsi ich.

49.A gdy dokończył losem dzielić ziemię, każdemu według pokolenia ich: dali synowie Izraelowi osiadłość Jozuemu, synowi Nun, wpośród siebie,

50.Według przykazania Pańskiego, miasto, którego żądał Thamnath Sarae na górze Ephraim, i zbudował miasto, i mieszkał w niem.

51.Teć są osiadłości, które losem podzielili Eleazar kapłan i Jozue, syn Nun, i książęta domów i pokolenia synów Izraelowych w Sylo przed Panem u drzwi przybytku świadectwa, i podzielili ziemię.


Rozdział XX.

Miasta ku ucieczce mężobójcom z trafunku oddzielają: i czas mieszkania w nich, albo wrócenia się do swego, opisuje.


I mówił Pan do Jozuego, rzekąc: Mów synom Izraelowym a powiedz im:

2.Oddzielcie miasta zbiegów, o którychem mówił do was przez rękę Mojżesza: [1]

3.Aby uciekał do nich, ktobykolwiek duszę zabił niewiedząc: i mógłby ujść gniewu bliźniego, który się mści krwie.

4.Gdy się do jednego z tych miast uciecze, stanie przed bramą miejską, i będzie mówił starszym miasta onego to, co go pokaże niewinnym: i tak go przyjmą, i dadzą mu miejsce ku mieszkaniu.

5.A gdy pomściciel krwie gonić

  1. Num. 35, 9. Deut. 19, 2.