Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0231

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


zachodu na góry wstępując i przychodząc do puszczy Bethawen:

13.A przechodząc wedle Luzy na południe, to jest Bethel; i zstępuje do Atarothaddar na górę, która jest na południe Bethhoron niższego. [1]

14.A chyli się krążąc ku morzu na południe góry, która patrzy ku Bethhoron, przeciw wiatru południowemu: i kończyny jego są Karyathbaal, które zowią i Karyathyarym, miasto synów Juda, ta jest strona ku morzu na zachód.

15.A od południa, od strony Karyathyarym wychodzi granica ku morzu, a przychodzi aż do źródła wód Nephtoa.

16.I zstępuje na część góry, która patrzy na dolinę synów Ennom: a jest przeciw północnéj stronie, na ostatniéj części doliny Raphaim: i schodzi w Geennom, (to jest w dolinę Ennom) według boku Jebuzejczyka na południe, i przychodzi do źródła Rogel,

17.Przechodząc ku północy i wychodząc do Ensemes, to jest, do źródła słonecznego.

18.A przechodzi aż do kopców, które są przeciwko wstępowaniu Adommim: i schodzi do Abenboen, to jest, kamienia Boena, syna Ruben: i przechodzi z boku północy na pola, i zstępuje na równinę,

19.I mija ku północy Bethhagla: i są kończyny jego ku językowi morza najsłonszego od północy na końcu Jordana na południową stronę:

20.Który jest granica jego od wschodu: ta jest osiadłość synów Benjaminowych według granic jego w około, i według domów ich.

21.A były miasta jego, Jerycho i Bethhagla i dolina Kasys.

22.Betharaba i Samaraim i Bethel.

23.I Awim i Aphara i Ophera.

24.Wieś Emona i Ophni i Gabee, miast dwanaście, i wsi ich.

25.Gabaon i Rama i Beroth.

26.I Mesphe i Kaphara i Amosa.

27.I Recem, Jarephel i Tarela.

28.I Sela, Eleph i Jebus, to jest Jeruzalem, Gabaath i Karyath, miast czternaście, i wsi ich. Ta jest osiadłość synów Benjaminowych, według domów ich.


Rozdział XIX.

Naznaczono działy sześci pokoleniu, Symeonowemu, Zabulonowemu, Issacharowemu, Aserowemu, Nephtalimowemu, Danowemu i Jozue.


I wyszedł los wtóry synów Symeon według domów ich: a było dziedzictwo

2.Ich w pośrodku osiadłości synów Juda: Bersabee i Sabee i Molada.

3.I Hasersual, Bala i Asem.

4.I Eltholad, Bethul i Harma.

5.I Syceleg i Bethmarchaboth i Hasersusa.

6.I Bethlebaoth i Sarohen: miast trzynaście i wsi ich.

7.Ain i Remmon i Athar i Asan: miast cztery, i wsi ich.

8.Wszystkie wsi w około tych miast aż do Baalath, Beera i Ramathy ku południowéj stronie: to jest dziedzictwo synów Symeon, według rodzajów ich,

9.W osiadłości i sznurze synów Juda; iż był większy. I dlatego synowie Symeonowi wzięli osiadłość w pośrodku dziedzictwa ich.

10.I padł los trzeci synów Zabulon, według rodzajów ich: a była granica dziedzictwa ich aż do Saryd.

11.I wstępuje od morza i Merale, a przychodzi do Debbaseth, aż do potoka, który jest przeciw Jekonam.

12.I wraca się od Saryda ku wschodowi do granic Ceseleththabor, i wychodzi do Dabereth, i wstępuje ku Japhie.

13.A ztamtąd przechodzi aż do wschodniéj strony Gethepher i Thakasyn, i wychodzi do Remmon i Amthar i Noa.

14.I krąży ku północy Hanathon: a wyjścia jego są dolina Jephtahel,

15.I Kateth i Naalol i Semeron i Jerala i Bethlehem: miast dwanaście i wsi ich.

16.To jest dziedzictwo pokolenia synów Zabulon, według rodzajów ich, miasta i wsi ich.

17.Issacharowi wyszedł los czwarty według rodzajów jego.

18.A było dziedzictwo jego Jezrael i Kasaloth i Sunem.

19.I Hapharaim i Seon i Anaharath.

  1. Gen. 23, 19.