Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0576

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


7.Przynoście Panu pokolenia pogańskie, przynoście Panu cześć i chwałę.

8.Przynoście Panu chwałę imieniowi jego: bierzcie ofiary, a wchodźcie do sieni jego.

9.Kłaniajcie się Panu w sieni świętéj jego: niech się wzruszy od obliczności jego wszystka ziemia.

10.Powiadajcie między narody, iż Pan królował; albowiem naprawił okrąg ziemie, który się nie poruszy: będzie ludzie sądził w sprawiedliwości.

11.Niech się weselą niebiosa, a niech się raduje ziemia: niech się wzruszy morze i pełność jego.

12.Rozradują się pola i wszystko, co jest na nich: tedy skakać będą wszystkie drzewa leśne,

13.Przed Panem, że przyszedł; bo przyszedł sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody według prawdy swojéj.


Psalm XCVI.

U Żydów 97.
Opisanie jest w tym Psalmie sądu Bożego ostatecznego bardzo srogiego, i znaków uprzedzających go.


1.Temu Dawidowi, kiedy ziemia jego była przywrócona.

Pan króluje, niech się raduje ziemia: niech się weselą wyspy mnogie.

2.Obłok i mgła około niego; sprawiedliwość i sąd naprawienie stolice jego.

3.Ogień przed nim uprzedzi, i zapali wokoło nieprzyjacioły jego.

4.Oświeciły błyskawice jego okrąg ziemie: ujrzała i zadrżała ziemia.

5.Góry się jako wosk rozpłynęły przed obliczem Pańskiem; przed obliczem Pana wszystka ziemia.

6.Oznajmiły niebiosa sprawiedliwość jego, i oglądali wszyscy ludzie chwałę jego.

7.Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą rycinom: i którzy się chlubią w bałwanach swoich: kłaniajcie się mu wszyscy Aniołowie jego. [1]

8.Usłyszał, i uweselił się Syon. I rozradowały się córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie. [2]

9.Albowiem tyś Pan najwyższy nade wszystką ziemią; bardzoś wywyższony nade wszystkie bogi.

10.Którzy miłujecie Pana, miejcież złość w nienawiści; strzeże Pan dusz świętych swoich: wyrwie je z ręki grzesznika. [3]

11.Światłość weszła sprawiedliwemu, a wesele ludziom prawego serca.

12.Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego.


Psalm XCVII.

U Żydów 98.
Przeto że nas Pan Chrystus raczył osobą swą nawiedzić i okrasić, a że nas na wiarę wezwał, wezwawszy oświecił, upomina Prorok, byśmy go chwalili.


1.Psalm samemu Dawidowi.

Śpiewajcie Panu pieśń nową; bo uczynił dziwy: zbawiła sobie prawica jego, i ramię święte jego.

2.Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma poganów oznajmił sprawiedliwość swoję. [4]

3.Wspomniał na miłosierdzie swoje, i na prawdę swą domowi Izrael: oglądały wszystkie kraje ziemie zbawienie Boga naszego.

4.Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio! śpiewajcie a weselcie się, i grajcie.

5.Grajcie Panu na cytrze, na cytrze i z głosem Psalmu.

6.Na puzanach i na kornetach głośnych: wykrzykajcie przed oblicznością króla Pana.

7.Niech się wzruszy morze, i pełność jego: okrąg ziemie, i mieszkający na nim.

8.Rzeki będą klaskać rękoma: góry społem będą się weselić przed oblicznością Pańską;

9.Bo przyszedł sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w prawości.


Psalm XCVIII.

U Żydów 99.
Napomina ku czci a chwały czynieniu Panu Chrystusowi.


1.Psalm samemu Dawidowi.

Pan królował, niech się gniewają narodowie: który siedzi na Cherubinach, niech się trzęsie ziemia.

2.Pan wielki na Syonie, i wywyższony nad wszystkie narody.

3.Niech wyznawają imieniowi twe-

  1. Exod. 20, 4. Lev. 26, 1. Deut. 5, 8.
  2. Żyd. 1, 6.
  3. Amos. 5, 15. Rzym. 12, 9.
  4. Isai. 52, 10. Luc. 3, 8.