Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0577

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


mu wielkiemu; albowiem straszne i święte jest.

4.A cześć królewska sąd miłuje: tyś nagotował prostowania: tyś uczynił sąd i sprawiedliwość w Jakób.

5.Wywyższajcie Pana, Boga naszego: a kłaniajcie się podnóżkowi nóg jego; bo święty jest.

6.Mojżesz i Aaron między kapłany jego: a Samuel między tymi, którzy wzywają imienia jego: wzywali Pana, a on ich wysłuchywał.

7.W słupie obłokowym mawiał do nich. Strzegli świadectw jego, i przykazania, które im podał.

8.Panie, Boże nasz, tyś je wysłuchywał: Boże, tyś im był miłościw, i mszczący się wszystkich wynalazków ich.

9.Wywyższajcie Pana, Boga naszego, i kłaniajcie się górze świętéj jego; albowiem święty Pan, Bóg nasz.


Psalm XCIX.

U Żydów 100.
Ku spółecznemu w dni święte Pana Boga chwaleniu upominanie.


1.Psalm na wyznawanie.

Wykrzykajcie Bogu, wszystka ziemio!

2.Służcie Panu z weselem: wchódźcie przed obliczności jego z radością.

3.Wiedzcie, iż Pan sam jest Bóg: on nas uczynił, a nie my sami siebie: ludu jego, i owce pastwiska jego.

4.Wchódźcie w bramy jego w wyznawaniu, do sieni jego z pieśniami: wyznawajcie mu, chwalcie imię jego.

5.Boć słodki jest Pan: na wieki miłosierdzie jego, i aż od rodzaju do rodzaju prawda jego.


Psalm C.

U Żydów 101.
Opisuje porządek a sprawę dobrego gospodarza w domu, i króla w państwie swem, aby złe karał, dobre miłował a nimi się bawił.


1.Psalm samemu Dawidowi.

Miłosierdzie i sąd będę śpiewał: tobie, Panie, będę śpiewał.

2.A będę rozumiał na drodze niepokalanéj, kiedy przyjdziesz do mnie: chodziłem w niewinności serca mego, w pośrodku domu mego.

3.Nie kładłem przed oczy swe niesprawiedliwéj rzeczy: czyniące przewrotności miałem w nienawiści: nie przystało ku mnie.

4.Serce złośliwe odstępującego odemnie złośnika nie znałem.

5.Który uwłacza potajemnie bliźniemu swemu, tegom prześladował: z człowiekiem pysznego oka, a nienasyconego serca, z tymem nie jadał.

6.Oczy moje na wierne na ziemi, aby siadali ze mną: chodzący drogą niepokalaną, ten mi służył.

7.Nie będzie mieszkał w pośród domu mego, który czyni pychę: który mówi nieprawości, nie miał szczęścia w oczach moich.

8.Rano traciłem wszystkie grzeszniki w ziemi, abym wykorzenił z miasta Pańskiego wszystkie czyniące nieprawość.


Psalm CI

U Żydów 102.
Modlitwa ubożuchnego gdyby był we frasunku, a przed Panem gdyby wylał potrzebę swoję.


1.Modlitwa ubogiego, kiedy jest w ucisku, a wylewa przed Panem prośbę swoję.

2.Panie, wysłuchaj modlitwę moję: a wołanie moje niech do ciebie przyjdzie.

3.Nie odwracaj oblicza twego odemnie: któregokolwiek dnia jestem uciśniony, nakłoń ku mnie ucha twego: któregokolwiek dnia wzywać cię będę, prędko wysłuchaj mię.

4.Albowiem ustały jako dym dni moje: a kości moje jako skwarczki wyschły.

5.Zwiądłem jako siano, i wyschło serce moje, iżem zapomniał pożywać chleba mego.

6.Dla głosu wzdychania mojego przyschły kości moje do ciała mego.

7.Stałem się podobnym pelikanowi na puszczy: i stałem się jako kruk nocny w pustkach.

8.Nie spałem, i stałem się jako wróbel sam jeden na dachu.

9.Przez cały dzień urągali mi nieprzyjaciele moi: a ci, którzy mię chwalili, przeciwko mnie przysięgali.

10.Bom popiół jako chleb jadał; a picie moje mieszałem z płaczem:

11.Dla gniewu i popędliwości two-