Biblia Wujka (1923)/List do Rzymian 12

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się List do Rzymian podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Nowy Testament - List do Rzymian

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ XII.
Napomina Rzymiany, jako ku Bogu, jako ku bliźniemu mają się sprawować.

Proszę was tedy, bracia! przez miłosierdzie Boże, abyście wydawali ciała wasze ofiarą żywiącą, świętą, przyjemną Bogu, rozumną służbę waszę. [1]

A nie bądźcie podobnymi temu światu; ale się przemieńcie w nowości umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra i przyjemna i doskonała. [2]

Albowiem z łaski, która mi jest dana, powiadam wszystkim, którzy między wami są, żeby nie więcéj rozumieli, niźli potrzeba rozumieć: ale iżby rozumieli wedle mierności, jako każdemu Bóg udzielił miarę wiary. [3]

Albowiem jako w jednem ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie jednę sprawę mają:

Tak wiele nas jednem ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna jeden drugiego członkami.

A mając dary wedle łaski, która nam jest dana, różne, bądź proroctwo, wedle przystósowania wiary;

Bądź posługowanie, w usługowaniu; bądź kto uczy, w nauce;

Kto napomina, w napominaniu; kto użycza, w prostości; kto przełożony jest, w pieczołowaniu; kto czyni miłosierdzie, z wesołością.

Miłość bez obłudności; brzydząc się złem, przystawając ku dobremu. [4]

10 Miłością braterstwa jedni drugich miłując, uczciwością jeden drugiego uprzedzając. [5]

11 W pilności nie leniwi, duchem pałający, Panu służący,

12 Nadzieją się weselący, w utrapieniu cierpliwi, w modlitwie ustawiczni,

13 Potrzebom świętych udzielający, w gościnności się kochający. [6]

14 Błogosławcie prześladującym was: błogosławcie, a nie przeklinajcie. [7]

15 Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi.

16 Tóż jeden o drugim rozumiejąc, wysoko nie rozumiejąc, ale się z pokornymi zgadzając. Nie bądźcie mądrymi sami u siebie. [8]

17 Żadnemu złem za złe nie oddawając, przemyśliwając to, coby było dobrego, nie tylko przed Bogiem; ale téż i przed wszystkimi ludźmi. [9]

18 Jeźli można rzecz, ile z was jest, ze wszystkiemi ludźmi pokój mający, [10]

19 Nie mszcząc się sami, najmilejsi! ale dajcie miejsce gniewowi; albowiem napisano jest: Mnie pomstę, Ja oddam, mówi Pan. [11]

20 Ale jeźli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarmij go; jeźli pragnie, napój go; bo to czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego.

21 Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe w dobrem.