Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List do Koryntian 12

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwszy List do Koryntian podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Nowy Testament - Pierwszy List do Koryntian

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ XII.
Wylicza łaski darmo dane ku zbudowaniu kościoła świętego, który przypodoba ciału człowieczemu przyrodzonemu.

A o duchownych, bracia! nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli.

Wiecie, iż gdyście poganie byli, do niemych bałwanów, jako was prowadzono, szliście.

Przetóż oznajmuję wam, iż żaden w Duchu Bożym mówiąc, nie mówi przeklęctwa Jezusowi. A żaden nie może rzec: Pan Jezus, jedno w Duchu Świętym. [1]

Różności darów są, lecz tenże Duch. [2]

I są różności posług, ale tenże Pan.

I są różności spraw, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich.

A każdemu bywa dane okazanie Ducha ku pożytkowi.

Jednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności według tegóż Ducha;

Inszemu wiara w tymże Duchu, drugiemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu;

10 Drugiemu czynienie cudów, drugiemu proroctwo, drugiemu rozeznanie duchów, inszemu rozmaitość języków, a drugiemu tłómaczenie mów.

11 A to wszystko sprawuje jeden a tenże Duch, udzielając z osobna każdemu, jako chce. [3]

12 Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele: a wszystkie członki ciała, choć ich wiele jest, wszakże są jednem ciałem: takżeć i Chrystus. [4]

13 Albowiem w jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź poganie, bądź niewolnicy, bądź wolni: a wszyscy jednym Duchem jesteśmy napojeni.

14 Bo i ciało nie jest jeden członek, ale wiele.

15 Jeźliby rzekła noga: Iżem nie jest ręką, nie jestem z ciała; izali dlatego z ciała nie jest?

16 A jeźliby rzekło ucho: Iżem nie jest okiem, nie jestem z ciała; izali dlatego nie jest z ciała?

17 Jeźliż wszystko ciało okiem, gdzież słuch? Jeźli wszystko słuchem, gdzież wonienie?

18 A teraz Bóg położył członki, każdy z nich w ciele, jako chciał.

19 A gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało?

20 Lecz teraz, acz wiele członków, ale jedno ciało.

21 A nie może rzec oko ręce: Nie potrzeba mi cię; albo zasię głowa nogom: Nie potrzebuję was.

22 Owszem daleko więcéj członki ciała, które się zdadzą być mdlejsze, są potrzebniejsze.

23 A członkom ciała, które mniemamy być niepoczciwsze, tymże większéj poczciwości przydawamy: a które są sromotne nasze, obfitszą poczciwość mają.

24 A poczciwe nasze niczego nie potrzebują; ale Bóg społu umiarkował ciało, temu, któremu nie dostawało, większą cześć dawszy.

25 Aby nie było rozerwanie w ciele, ale iżby jedne członki o drugich tóż staranie miały?

26 A jeźli co cierpi jeden członek, społu cierpią wszystkie członki: choć bywa uczczon jeden członek, wespół się radują wszystkie członki.

27 Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowem, i członkami z członka. [5]

28 A Bógci postanowił niektóre w kościele: najprzód Apostoły, powtóre proroki, potrzecie nauczyciele, potem mocy, ktemu łaski uzdrawiania, podpomagania, rządzenia, różności języków i wykładania mów. [6]

29 Izali wszyscy Apostółmi? Izali wszyscy prorokami?

30 Izali wszyscy nauczycielmi? Izali wszyscy mocami? Izali wszyscy łaskę mają uzdrawiania? Izali wszyscy języki mówią? Izali wszyscy tłómaczą?

31 Pragnijcie lepszych darów. A jeszcze zacniejszą drogę wam ukazuję.