Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1057

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.

rzekł: Bierzcie a jedzcie; to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moję pamiątkę. [1]

25.Także i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich nowy Testament jest we krwi mojéj. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moję.

26.Albowiem ilekroć będziecie ten chleb jedli i kielich pili, śmierć Pańską będziecie opowiadać, aż przyjdzie.

27.A tak, ktobykolwiek jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwie Pańskiéj. [2]

28.Niechajże doświadczy samego siebie człowiek, a tak niech je z chleba tego i z kielicha pije. [3]

29.Albowiem który je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozsądzając ciała Pańskiego.

30.Dlatego między wami wiele chorych i słabych, i wiele ich zasnęło.

31.Bo, byśmy się sami sądzili, nie bylibyśmy sądzeni.

32.Lecz gdy bywamy sądzeni, od Pana bywamy karani, abyśmy nie byli z tym światem potępieni.

33.A tak. bracia moi! gdy się schodzicie ku jedzeniu, oczekawajcie jedni drugich.

34.Jeźli kto łaknie, niech je doma, abyście się na sąd nie schodzili. A inne rzeczy, gdy przyjdę, postanowię.


ROZDZIAŁ XII.
Wylicza łaski darmo dane ku zbudowaniu kościoła świętego, który przypodoba ciału człowieczemu przyrodzonemu.

A o duchownych, bracia! nie chcę, abyście wiedzieć nie mieli.

2.Wiecie, iż gdyście poganie byli, do niemych bałwanów, jako was prowadzono, szliście.

3.Przetóż oznajmuję wam, iż żaden w Duchu Bożym mówiąc, nie mówi przeklęctwa Jezusowi. A żaden nie może rzec: Pan Jezus, jedno w Duchu Świętym. [4]

4.Różności darów są, lecz tenże Duch. [5]

5.I są różności posług, ale tenże Pan.

6.I są różności spraw, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich.

7.A każdemu bywa dane okazanie Ducha ku pożytkowi.

8.Jednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności według tegóż Ducha;

9.Inszemu wiara w tymże Duchu, drugiemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu;

10.Drugiemu czynienie cudów, drugiemu proroctwo, drugiemu rozeznanie duchów, inszemu rozmaitość języków, a drugiemu tłómaczenie mów.

11.A to wszystko sprawuje jeden a tenże Duch, udzielając z osobna każdemu, jako chce. [6]

12.Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele: a wszystkie członki ciała, choć ich wiele jest, wszakże są jednem ciałem: takżeć i Chrystus. [7]

13.Albowiem w jednym Duchu my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź poganie, bądź niewolnicy, bądź wolni: a wszyscy jednym Duchem jesteśmy napojeni.

14.Bo i ciało nie jest jeden członek, ale wiele.

15.Jeźliby rzekła noga: Iżem nie jest ręką, nie jestem z ciała; izali dlatego z ciała nie jest?

16.A jeźliby rzekło ucho: Iżem nie jest okiem, nie jestem z ciała; izali dlatego nie jest z ciała?

17.Jeźliż wszystko ciało okiem, gdzież słuch? Jeźli wszystko słuchem, gdzież wonienie?

18.A teraz Bóg położył członki, każdy z nich w ciele, jako chciał.

19.A gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało?

20.Lecz teraz, acz wiele członków, ale jedno ciało.

21.A nie może rzec oko ręce: Nie potrzeba mi cię; albo zasię głowa nogom: Nie potrzebuję was.

22.Owszem daleko więcéj członki ciała, które się zdadzą być mdlejsze, są potrzebniejsze.

23.A członkom ciała, które mniemamy być niepoczciwsze, tymże większéj poczciwości przydawamy: a

  1. Matth. 26, 26. Marc. 14, 22. Luc. 22, 19.
  2. Jan. 6, 59.
  3. 2. Kor. 13, 14.
  4. Marc. 9, 39.
  5. Rzym. 12, 6. 2. Piotr 4, 10.
  6. Rzym. 12, 5. Eph. 4, 7.
  7. Rzym. 12, 4.