Przejdź do zawartości

Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List św. Piotra 5

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwszy List św. Piotra podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


ROZDZIAŁ V.
Uczy pasterze, jako mają paść owce, a poddani jako się mają mieć k nim, poczciwością, pokorą i posłuszeństwem.

Starszych tedy, którzy są między wami, proszę, spółstarszy i świadek mąk Chrystusowych, oraz i onéj, która się ma objawić w przyszły czas, uczęstnik chwały:

Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając nie poniewolnie, ale dobrowolnie wedle Boga; ani dla sprosnego zysku, ale z dobréj woli:

Ani jako panujący nad księżą, ale wzormi będąc trzody z chuci.

A gdy się okaże książę pasterzów, weźmiecie niewiędnący wieniec chwały.

Także młodsi poddanymi bądźcie starszym. A wszyscy jedni drugim pokorę pokazujcie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa. [1]

Uniżajcież się tedy pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu nawiedzenia: [2]

Wszystko troskanie wasze składając nań, gdyż on ma pieczą o was. [3]

Trzeźwymi bądźcie, a czujcie; boć przeciwnik wasz djabeł jako lew ryczący krąży, szukając, kogoby pożarł.

Któremu się sprzeciwiajcie mocni w wierze, wiedząc, iż tóż utrapienie potyka braterstwo wasze, które jest na świecie.

10 A Bóg wszelakiéj łaski, który wezwał nas do wiecznéj swéj chwały w Chrystusie Jezusie, maluczko utrapione, on doskonałe uczyni, utwierdzi i ugruntuje.

11 Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

12 Przez Sylwana, wam wiernego brata, jako rozumiem, pisałem na krótce, napominając i świadcząc, iż ta jest prawdziwa łaska Boża, w któréj stoicie.

13 Pozdrawia was kościół, który jest w Babilonie, spółwybrany, i Marek, syn mój.

14 Pozdrówcie jeden drugiego w pocałowaniu świętem. Łaska wam wszystkim, którzyście w Chrystusie Jezusie. Amen.