Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0545

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Psalm XXXVI.

U Żydów 37.
Upomina Prorok, aby człowiek dobry bacząc złośliwego tu na wszem fortunnego, a zaś cnotliwego być w uniżeniu, tem się nie gorszył ani rozpaczał; bo to rzeczy doczesne a bardzo odmienne.


1.Psalm samemu Dawidowi.

Nie obruszaj się dla złośliwych: ani zajrzyj czyniącym nieprawość.

2.Albowiem jako trawa prędko uwiędną: a jako liście ziela wnet opadną.

3.Miéj nadzieję w Panu, a czyń dobrze: i mieszkaj na ziemi, a będziesz się karmił jéj bogactwy.

4.Kochaj się w Panu, i da tobie prośby serca twego.

5.Objaw Panu drogę twoję, a miéj nadzieję w nim: a on uczyni.

6.I wywiedzie jako światłość sprawiedliwość twoję: a sąd twój jako południe.

7.Bądź poddany Panu, a módl się mu: nie obruszaj się dla tego, któremu się szczęści na drodze jego: dla człowieka czyniącego niesprawiedliwości.

8.Przestań gniewu a opuść zapalczywość: nie obruszaj się, abyś miał źle czynić.

9.Albowiem którzy źle czynią, będą wykorzenieni: lecz znoszący Pana, ci odziedziczą ziemię.

10.I jeszcze mało, ażci nie będzie złośnika: i będziesz szukał miejsca jego, a nie najdziesz.

11.Ale ciszy odziedziczą ziemię, i kochać się będą w wielkości pokoju. [1]

12.Będzie podstrzegał złośnik sprawiedliwego: i będzie nań zgrzytał zęboma swemi.

13.Ale Pan będzie się śmiał z niego; albowiem upatruje, że przyjdzie dzień jego.

14.Miecza dobyli grzesznicy, naciągnęli łuk swój, aby porazili ubogiego i niedostatecznego, aby pozamordowali ludzie prawego serca.

15.Miecz ich niech wnidzie w serca ich: a łuk ich niech się złamie.

16.Lepsza jest trocha sprawiedliwego, niźli wielkie bogactwo grzesznych.

17.Albowiem ramiona grzeszników połamią się, a sprawiedliwe Pan potwierdza.

18.Zna Pan dni niepokalanych: a dziedzictwo ich na wieki będzie.

19.Nie będą zawstydzeni we zły czas, i we dni głodu będą nasyceni.

20.Albowiem grzesznicy zaginą: a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustawając, jako dym ustaną.

21.Będzie pożyczał grzesznik, a nie zapłaci: ale sprawiedliwy zmiłuje się i da.

22.Albowiem błogosławiący go odziedziczą ziemię: ale złorzeczący mu zaginą.

23.Przed Panem postępki człowiecze będą prostowane: i drogi jego zechce.

24.Gdy się powali, nie stłucze się; bo Pan podkłada rękę swoję.

25.Byłem młodym i zstarzałem się: a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego szukającego chleba.

26.Cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza: a nasienie jego w błogosławieństwie będzie.

27.Odstąp od złego, a czyń dobrze: a mieszkaj na wieki wieków.

28.Albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki będą zachowani: niesprawiedliwi będą pokarani: i nasienie niezbożnych zaginie.

29.Sprawiedliwi lepak odziedziczą ziemię: i będą mieszkali na wieki wieków na niéj.

30.Usta sprawiedliwego będą rozmyślać mądrość: a język jego będzie mówił sąd. [2]

31.Zakon Boga jego w sercu jego: a nie będą przerzucone kroki jego. [3]

32.Wypatruje grzesznik sprawiedliwego, i szuka go umorzyć:

33.A Pan nie ostawi go w rękach jego, i nie potępi go, gdy będzie osądzon od niego.

34.Czekaj Pana, i strzeż drogi jego: a wywyższy cię, że odziedziczysz ziemię: ujrzysz, gdy niezbożni poginą.

35.Widziałem niezbożnika wyniosłego, i podniesionego jako cedry Libańskie.

36.I minąłem, alić go już niemasz: i szukałem go, a nie nalazło się miejsce jego.


  1. Matth. 5, 4.
  2. Prov. 31, 26.
  3. Isai. 51, 7.