Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział IV

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ IV.

Kain Abla brata swego zabił, dlatego od Boga karany, był zbiegiem, y zrodźił Henocha; także y Adam zrodźił Setha, temu ale narodźił się Enos.

ADam potem poznał żonę swoię Hewę, która poczęła y porodźiła Kaina, mówiąc: Otrzymałam człowieka przez Boga.

Y zaśię porodźiła brata iego Abela. A Abel był pasterzem owiec, a Kain oraczem.

Y stało się po wielu dni, iż Kain ofiarował Panu dary z owoców źiemie.

Abel téż ofiarował z piérworodnych trzody swoiéy, y z tłustośći ich: y weyźrzał Pan na Abela y na dary iego.

Ale na Kaina y na dary iego nieweyźrzał. Y rozgniewał się Kain barzo, y spadł na obliczu swoim.

Y rzékł Pan do niego: Czemuś się rozgniewał, y czemu spadła twarz twoia?

Aza ieźli dobrze czynić będźiesz, nie odnieśiesz: a ieźli źle, na tychmiast we drzwiach grzéch twóy będźie? Lecz pod tobą będźie pożądliwość iego, a ty nad nią panować będźiesz.

Y rzékł Kain do Abela brata swego: Wynidźmy na pole. A gdy byli na polu, powstał Kain na Abela brata swego, y zabił go. 1. Joan. 3. b. 12.

Y rzékł Pan do Kaina: Gdźie iest Abel brat twóy? Który odpowiedźiał: Niewiém: Zalim ia iest stróżem brata mego?

10 Y rzékł do niego: Coś uczynił? głos krwie brata twego woła do mnie z źiemie.

11 Teraz tedy będźiesz przeklętym na źiemi, która otworzyła gębę swą, y przyięła krew brata twego z ręki twoyéy.

12 Gdy ią sprawować będźiesz, nie da tobie użytków swoich: tułaczem y zbiegiem będźiesz na źiemi.

13 Y rzékł Kain do Pana: Większa iest nieprawość moia, niżbym miał odpuszczenia bydź godźien.

14 Oto mię dźiś wyganiasz od oblicza źiemie, y skryię się przed obliczem twoim, y będę tułaczem y zbiegiem na źiemi: każdy tedy, który mię naydźie, zabiie mię.

15 Y rzékł mu Pan: Żadną miarą tak nie będźie: ale każdy, ktoby zabił Kaina, śiedmiorako będźie karan. Y włożył Pan na Kaina znamię, aby go nie zabiiał wszelki, któryby go nalazł.

16 Y wyszedłszy Kain od oblicza Pańskiego, mieszkał wygnańcem na źiemi ku wschodowéy częśći Eden.

17 Y poznał Kain żonę swoię, która poczęła y porodźiła Henocha: y zbudował miasto, y nazwał imię iego od imienia syna swego Henoch.

18 Potem Henoch zrodźił Irada, a Irad zrodźił Mawiaela, a Mawiael Matusaela, a Matusael zrodźił Lamecha.

19 Który poiął dwie żenie: imię iednéy Ada, a imię drugiéy Sella.

20 Y urodźiła Ada Jabela, który był oycem mieszkaiących w namiećiech, y pastérzów.

21 Imię zaś brata iego Jubal: ten był oycem graiących na arfach y muzyckim naczyniu.

22 Sella też urodźiła Tubalkaina, który młotem robił, y był rzemieślnikiem wszelkiéy roboty od miedźi y żelaza. A śiostra Tubalkainowa, Noéma.

23 Y rzékł Lamech żonam swym, Adźie y Selli: Słuchayćie głosu mego, żony Lamechowe, posłuchayćie mowy moiéy: żećiem zabił męża na ranę moię, y młodźieniaszka na śiność moię:

24 Siedmioraka pomsta będźie z Kaina, a z Lamecha śiedmdźieśiątśiedm kroć.

25 Poznał téż ieszcze Adam żonę swoię, y porodźiła syna, y nazwała imię iego Seth, mówiąc: Położył mi Bóg plemię inne miasto Abela, którego zabił Kain.

26 Ale y Sethowi narodźił się syn, którego nazwał Enos: ten począł wzywać imienia Pańskiego.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.