Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział XI

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ XI.

W budowaniu wieży Babel pomieszany iest ięzyk. Rodzay Sema, syna Noégo, aż do Abrama się oznaymuie.

A źiemia była iednego ięzyka y téyże mowy.

Y gdy szli od wschodu słońca, naleźli pole na źiemi Sennaar, y mieszkali na nim.

Y rzekli, ieden do bliskiego swego: Póydźćie, naczyńmy cegieł y wypalmy ią ogniem. Y mieli cegłę miasto kamienia, a ił kliowaty miasto wapna.

Y rzekli: Póydźćie, zbuduymy sobie miasto y wieżę, któréyby wierzch dośięgał do nieba: a uczyńmy sławne imię nasze, piérwéy niźli się rozproszymy po wszystkich źiemiach.

Y zstąpił Pan, aby oglądał miasto y wieżę, którą budowali synowie Adamowi:

Y rzékł: Oto ieden iest lud, y ieden ięzyk wszystkim: a poczęli to czynić, y nie przestaną od myśli swych, aż ie skutkiem wypełnią.

Przeto póydźćie, zstąpmy, a pomięszaymy tam ięzyk ich, aby nie słyszał żaden głosu bliźniego swego.

Y tak rozproszył ie Pan z onego mieysca po wszystkich źiemiach, y przestali budować miasta.

Y przetóż nazwano imię iego Babel, iż tam pomieszany iest ięzyk wszystkiéy źiemie: y z onąd rozproszył ie Pan po wszystkich krainach.

10 Te są rodzaie Semowe: Semowi było sto lat, kiedy zrodźił Arphaxada, we dwie lećie po potopie.

11 Y żył Sem, zrodźiwszy Arphaxada, pięć set lat, y zrodźił syny y córki.

12 Arphaxad zaś żył trzydźieśći y pięć lat, y zrodźił Salego.

13 Y żył Arphaxad, zrodźiwszy Salego, trzy sta a trzy lata, y zrodźił syny y córki.

14 Sale zaś żył trzydźieśći lat, y zrodźił Hebera.

15 Y żył Sale, zrodźiwszy Hebera, cztéry sta a trzy lata, y zrodźił syny y córki.

16 A Heber żył trzydźieśći y cztery lata, y zrodźił Phalega.

17 Y żył Heber, zrodźiwszy Phalega, cztéry sta y trzydźieśći lat, y zrodźił syny y córki.

18 Żył téż Phaleg trzydźieśći lat, y zrodźił Rewa:

19 Y żył Phaleg, zrodźiwszy Rewa, dwieśćie y dźiewięć lat, y zrodźił syny y córki.

20 Rew zaśię żył trzydźieśći y dwie lećie, y zrodźił Saruga.

21 Y żył Rew, zrodźiwszy Saruga dwieśćie y śiedm lat, y zrodźił syny y córki.

22 Sarug lepak żył trzydźieśći lat, y zrodźił Nachora.

23 Y żył Sarug, zrodźiwszy Nachora, dwieśćie lat, y zrodźił syny y córki.

24 Nachor zaśię żył dwadźieśćia y dźiewięć lat, y zrodźił Tharego.

25 Y żył Nachor, zrodźiwszy Tharego, sto y dźiewiętnaśćie lat, y zrodźił syny y córki.

26 Y żył Thare śiedmdźieśiąt lat, y zrodźił Abrama, y Nachora, y Arana.

27 A Tharego rodzaie są te: Thare zrodźił Abrama, Nachora, y Arana. Aran zaś zrodźił Lota.

28 Y umarł Aran przed Tharim, oycem swoim, w źiemi narodzenia swego, w Ur Chaldeyczyków.

29 Y poięli Abram y Nachor żony: imię żony Abramowéy Sarai, a imię żony Nachorowéy Melcha, córka Arana, oyca Melchy y oyca Jeschy.

30 A była Sarai niepłodną, y nie miała dźieći.

31 Wźiął tedy Thare Abrama, syna swego, y Lota, syna Aranowego, wnuka swego, y Sarai niewiastkę swoię, żonę Abrama, syna swego: y wywiódł ie z Ur Chaldeyczyków, aby szli do źiemi Chananeyskiéy, y przyszli aż do Harana, y mieszkali tam.

32 Y było dni Tharego dwieśćie y pięć lat, y umarł w Haranie.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.