Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział XXXVI

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ XXXVI.

Ezaw dla wielkiéy obfitośći z żoną y z dźiećmi odszedł od Iakoba brata swego. Ród téż wszystek Ezaw w kśiążętach y w Królach opisuie.

A Te są rodzaie Ezawowe, ten iest Edom.

Ezaw poiął żony z córek Chananeyskich: Adę córkę Elona Hetheyskiego, y Oolibamę, córkę Any, córki Sebeona Heweyskiego:

Y Basemath, córkę Ismaelowę, śiostrę Nabaiathowę. 1. Par. 1. c. 29.

Y urodźiła Ada Eliphaza: a Basemath urodźiła Rahuela:

Oolibama urodźiła Iehus y Ihelon y Kore. Ci synowie Ezawowi, którzy się urodźili w źiemi Chananeyskiéy.

Y wźiął Ezaw żony swoie, y syny y córki, y wszytkie dusze domu swego, y maiętność, y bydło, y wszytko, co mógł mieć w źiemi Chananeyskiéy: y poszedł do inszéy krainy, y odszedł od brata swego Iakoba.

Bo byli barzo maiętni, a mieszkać pospołu nie mogli: y nie mogła ich znieść źiemia pielgrzymowania ich, dla mnóstwa trzód. Wyższéy 13. a. 6.

Y mieszkał Ezaw na górze Seir, ten iest Edom. Jos. 24. a. 4.

A te są pokolenia Ezawa, oyca Edom na górze Seir,

10 Y te imiona synów iego: Eliphaz, syn Ady, żony Ezaw: Rahuel zaś syn Basemath, żony iego. 1. Par. 1. c. 34.

11 Y byli synowie Eliphazowi: Theman, Omar, Sepho, y Gatham, y Cenez.

12 A Thamna była nałożnica Eliphaza, syna Ezaw: która mu urodźiła Amalecha. Ci są synowie Ady, żony Ezawowéy.

13 A synowie Rahuel: Nahath, y Zara, Samma, y Meza. To synowie Basemath, żony Ezawowéy.

14 Ci téż byli synowie Oolibamy, córki Any, córki Sebeonowéy, żony Ezawowéy, które mu urodźiła: Iehus, y Ihelon, y Kore.

15 Te kśiążęta synów Ezawowych: synowie Eliphaza, piérworodnego Ezawowego: kśiążę Theman: kśiążę Omar: kśiążę Sepho: kśiążę Kenez,

16 Kśiążę Kore, kśiążę Gatham, kśiążę Amalech. Ci synowie Eliphaz w źiemi Edomskiéy, y ćiż synowie Ady:

17 Ci zaś synowie Rahuela, syna Ezawowego: kśiążę Nahath, kśiążę Zara, kśiążę Samma, kśiążę Meza. A te kśiążęta Rahuela w źiemi Edomskiéy. Ci synowie Basemath, żony Ezawowéy.

18 Ci lepak synowie Oolibamy, żony Ezawowéy: kśiążę Iehus, kśiążę Ihelon, kśiążę Kore: te kśiążęta Oolibamy, córki Anci, żony Ezawowéy.

19 Ci są synowie Ezawowi, y ći kśiążęta ich: Ten iest Edom.

20 Ci zaś synowie Seir Horreyczyka, mieszkańcy w źiemi: Lotan, y Sobal, y Sebeon, y Ana. 1. Par. 1. c. 38.

21 Y Dison, y Eser, y Disan. Te kśiążęta Horreyskie, synowie Seir w źiemi Edom.

22 Y byli synowie Lotan: Hory, y Heman. A śiostra Lotanowa była Thamna.

23 A ći synowie Sobalowi: Aluan, y Manahat, y Ebal, y Sepho, y Onam.

24 Ci zaś synowie Sebeon: Aia y Ana. Ten iest Ana, który wynalazł ćieplice na puszczy, gdy pasł osły Sebeona, oyca swego.

25 A miał syna Dysona, y córkę Oolibamę.

26 A ći synowie Dyson: Hamdan, y Eseban, y Iethram, y Charan.

27 Ci zaś synowie Eserowi: Balaan, y Zawan, y Akan.

28 A Dysan miał syny: Husa y Arama.

29 Te kśiążęta Horreyczyków: kśiążę Lotan, kśiążę Sobal, kśiążę Sebeon, kśiążę Ana,

30 Kśiążę Dison, kśiążę Eser, kśiążę Disan: te kśiążęta Horreyczyków, którzy roskazowali w źiemi Seir.

31 A królowie, którzy królowali w źiemi Edom, pierwéy, niźli mieli króla synowie Israelscy, byli ći:

32 Bela, syn Beorów, a imię miasta iego Denaba.

33 A umarł Bela, y królował miasto niego Iobab, syn Zarego z Bosry.

34 A gdy umarł Iobab, królował miasto niego Husam z źiemie Themanczyków.

35 Po tego téż śmierći, królował miasto niego Adad, syn Badadów, który poraźił Madiana w krainie Moab: a imię miasta iego Awith.

36 Y gdy umarł Adad, królował miasto niego Semła z Masreki.

37 A po tego téż śmierći królował miasto niego Saul od rzeki Rohoboth.

38 A gdy y ten umarł, nastąpił na królestwo Balanan, syn Achoborów.

39 A po iego téż śmierći królował miasto niego Adar, a imię miasta iego Phau: a żonę iego zwano Meetabel, córka Matred, córki Mezaab.

40 Te tedy imiona kśiążąt Ezaw według rodzayów y mieysc y imión ich: kśiążę Thamna, kśiążę Alua, kśiążę Ietheth,

41 Kśiążę Oolibama, kśiążę Ela, kśiążę Phinon,

42 Kśiążę Kenes, kśiążę Theman, kśiążę Mabsar.

43 Kśiążę Magdyel, kśiążę Hiram: te kśiążęta Edomskie, mieszkaiące w źiemi panowania swego. Ten iest Ezaw oyćiec Idumeyczyków.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.