Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/72

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
67
Rozd. XXXVI.KSIĘGI I. MOYŻESZOWE.Rozd. XXXVI.

huel zaś syn Basemath, żony iego. 1. Par. 1. c. 34.

11.Y byli synowie Eliphazowi: Theman, Omar, Sepho, y Gatham, y Cenez.

12.A Thamna była nałożnica Eliphaza, syna Ezaw: która mu urodźiła Amalecha. Ci są synowie Ady, żony Ezawowéy.

13.A synowie Rahuel: Nahath, y Zara, Samma, y Meza. To synowie Basemath, żony Ezawowéy.

14.Ci téż byli synowie Oolibamy, córki Any, córki Sebeonowéy, żony Ezawowéy, które mu urodźiła: Iehus, y Ihelon, y Kore.

15.Te kśiążęta synów Ezawowych: synowie Eliphaza, piérworodnego Ezawowego: kśiążę Theman: kśiążę Omar: kśiążę Sepho: kśiążę Kenez,

16.Kśiążę Kore, kśiążę Gatham, kśiążę Amalech. Ci synowie Eliphaz w źiemi Edomskiéy, y ćiż synowie Ady:

17.Ci zaś synowie Rahuela, syna Ezawowego: kśiążę Nahath, kśiążę Zara, kśiążę Samma, kśiążę Meza. A te kśiążęta Rahuela w źiemi Edomskiéy. Ci synowie Basemath, żony Ezawowéy.

18.Ci lepak synowie Oolibamy, żony Ezawowéy: kśiążę Iehus, kśiążę Ihelon, kśiążę Kore: te kśiążęta Oolibamy, córki Anci, żony Ezawowéy.

19.Ci są synowie Ezawowi, y ći kśiążęta ich: Ten iest Edom.

20.Ci zaś synowie Seir Horreyczyka, mieszkańcy w źiemi: Lotan, y Sobal, y Sebeon, y Ana. 1. Par. 1. c. 38.

21.Y Dison, y Eser, y Disan. Te kśiążęta Horreyskie, synowie Seir w źiemi Edom.

22.Y byli synowie Lotan: Hory, y Heman. A śiostra Lotanowa była Thamna.

23.A ći synowie Sobalowi: Aluan, y Manahat, y Ebal, y Sepho, y Onam.

24.Ci zaś synowie Sebeon: Aia y Ana. Ten iest Ana, który wynalazł ćieplice na puszczy, gdy pasł osły Sebeona, oyca swego.

25.A miał syna Dysona, y córkę Oolibamę.

26.A ći synowie Dyson: Hamdan, y Eseban, y Iethram, y Charan.

27.Ci zaś synowie Eserowi: Balaan, y Zawan, y Akan.

28.A Dysan miał syny: Husa y Arama.

29.Te kśiążęta Horreyczyków: kśiążę Lotan, kśiążę Sobal, kśiążę Sebeon, kśiążę Ana,

30.Kśiążę Dison, kśiążę Eser, kśiążę Disan: te kśiążęta Horreyczyków, którzy roskazowali w źiemi Seir.

31.A królowie, którzy królowali w źiemi Edom, pierwéy, niźli mieli króla synowie Israelscy, byli ći:

32.Bela, syn Beorów, a imię miasta iego Denaba.

33.A umarł Bela, y królował miasto niego Iobab, syn Zarego z Bosry.

34.A gdy umarł Iobab, królował miasto niego Husam z źiemie Themanczyków.

35.Po tego téż śmierći, królował miasto niego Adad, syn Badadów, który poraźił Madiana w krainie Moab: a imię miasta iego Awith.

36.Y gdy umarł Adad, królował miasto niego Semła z Masreki.

37.A po tego téż śmierći królował miasto niego Saul od rzeki Rohoboth.

28.A gdy y ten umarł, nastąpił na królestwo Balanan, syn Achoborów.

39.A po iego téż śmierći kró-

5*lował