Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział XXV

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ XXV.

Abraham z Ceturą napłodźił Synów. Tenże umarł, y od Synów pogrzebiony iest: Ismaelowe potomstwo, wiek, y śmierć. Isaak dwuch Synów spłodźił, z których starszy piérworództwo swe młodszemu zaprzedał.

A Abraham poiął drugą żonę imieniem Ceturę: 2. Par. 1. c. 32.

Która mu uradźiła Zamrana, y Jeksana, y Madana, y Madiana, y Iesboka, y Suego.

Ieksan téż zrodźił Sabę, y Dadana: synowie Dadanowi byli Asurymowie, y Latusymowie, y Loomimowie.

Z Madyana lepak poszedł Epha, y Opher, y Henoch, y Abida, y Eldaa: wszyscy ći synowie Cetury.

Y dał Abraham wszystko co pośiadł Isaakowi:

A synóm nałóżnic dał dary, y oddźielił ie od Isaaka, syna swego, póki ieszcze sam był żyw, ku wschodowéy częśći.

A Abrahamowi było dni żywota, sto śiedmdźieśiąt y pięć lat.

Y ustaiąc umarł w starośći dobréy, y w zeszłym wieku, y pełen dni, y zgromadzony iest do ludu swego.

Y pogrzebli go Isaak y Ismael, synowie iego, w iaskini dwoistéy, która leży na polu Ephrona, syna Seorowego, Heteyczyka, na przećiwko Mambre.

10 Które był kupił od synów Hethowych: tam pogrzebion iest sam, y Sara, żona iego.

11 A po śmierći iego błogosławił Bóg Isaakowi synowi iego, który mieszkał u studnie nazwanéy żywiącego y widzącego.

12 Te są rodzaie Ismaela, syna Abrahamowego, którego mu urodźiła Agar Egyptianka, służebnica Sary:

13 Y te imiona synów iego w nazwiskach y w rodzaiach ich. Piérworodny Ismaelów Nabaioth, potem Cedar, y Adbeel, y Mabsam.

14 Masma téż, y Duma, y Masza.

15 Hadar, y Thema, y Iethur, y Naphis, y Kedma.

16 Ci są synowie Ismaelowi: y te imiona po zamkach y miasteczkach ich: dwanaśćie kśiążąt pokolenia ich.

17 Y stało się lat żywota Ismaelowego sto trzydźieśći y śiedm, y ustaiąc umarł, y przyłożón do ludu swego.

18 A mieskał od Hewili aż do Sur, która leży naprzećiwko Egyptowi, wchodzącym do Assyriiéy: przed obliczem wszystkiéy braćiéy swéy umarł.

19 Te téż są rodzaie Isaaka, syna Abrahamowego: Abraham zrodźił Isaaka.

20 Który maiąc lat czterdźieśći poiął żonę Rebekę, córkę Bathuela Syriyczyka z Mezopotamiiéy, śiostrę Labanowę.

21 Y prośił Isaak Pana za żoną swą, iż była niepłodną: który wysłuchał go, y dał poczęćie Rebece.

22 Ale się tłukły w żywoćie iéy dźiatki, która rzekła: Ieśliż mi tak bydź miało, co było po tym żem poczęła? Y poszła, aby się poradźiła Pana.

23 Który odpowiadaiąc rzékł: Dwa narodowie są w żywoćie twoim, y dwoi ludźie z żywota twego rozdźielą się, a ieden lud zwyćięży drugi lud, y starszy będźie służył młodszemu. Rzym. 9. c. 10.

24 Iuż był przyszedł czas porodzenia, a oto bliźnięta nalazły się w żywoćie iéy. Osee. 12. a. 3.

25 Który piérwéy wyszedł, lisowaty był, y wszystek iako skóra kosmaty: y nazwane iest imię iego Ezaw. Zrazu drugi wychodząc, piętę brata trzymał ręką: y dlatego nazwał go Iakobem.

26 Sześćdźieśiąt lat było Isaakowi, gdy mu się dźiatki narodźiły.

27 Które gdy urosły, stał się Ezaw mąż biegły w myśliwstwie, y człowiek oracz: a Jakób mąż prosty mieszkał w namiećiech.

28 Isaak miłował Ezawa ztąd, iż iadał z łowu iego: a Rebeka miłowała Jakóba.

29 Y uwarzył Jakób kaszę: do którego przyszedszy Ezaw z pola spracowany,

30 Rzékł: Day mi z warzywa tego czérwonego; bom się bardzo spracował. Y z téyże przyczyny nazwano imię iego Edom.

31 Któremu rzékł Iakob: Przeday mi piérworodztwo twoie.

32 A on odpowiedźiał: Oto umiéram, cóż mi pomoże piérworodztwo?

33 Rzékł Iakob: Przyśiężże mi. Y przyśiągł mu Ezaw, y przedał piérworodztwo.

34 Y tak wźiąwszy chléb y potrawę soczewice, iadł y pił y poszedł, lekce sobie ważąc, że piérworodztwo przedał.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.