Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/54

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
49
Rozd. XXV.KSIĘGI I. MOYŻESZOWE.Rozd. XXV.

Asurymowie, y Latusymowie, y Loomimowie.

4.Z Madyana lepak poszedł Epha, y Opher, y Henoch, y Abida, y Eldaa: wszyscy ći synowie Cetury.

5.Y dał Abraham wszystko co pośiadł Isaakowi:

6.A synóm nałóżnic dał dary, y oddźielił ie od Isaaka, syna swego, póki ieszcze sam był żyw, ku wschodowéy częśći.

7.A Abrahamowi było dni żywota, sto śiedmdźieśiąt y pięć lat.

8.Y ustaiąc umarł w starośći dobréy, y w zeszłym wieku, y pełen dni, y zgromadzony iest do ludu swego.

9.Y pogrzebli go Isaak y Ismael, synowie iego, w iaskini dwoistéy, która leży na polu Ephrona, syna Seorowego, Heteyczyka, na przećiwko Mambre.

10.Które był kupił od synów Hethowych: tam pogrzebion iest sam, y Sara, żona iego.

11.A po śmierći iego błogosławił Bóg Isaakowi synowi iego, który mieszkał u studnie nazwanéy żywiącego y widzącego.

12.Te są rodzaie Ismaela, syna Abrahamowego, którego mu urodźiła Agar Egyptianka, służebnica Sary:

13.Y te imiona synów iego w nazwiskach y w rodzaiach ich. Piérworodny Ismaelów Nabaioth, potem Cedar, y Adbeel, y Mabsam.

14.Masma téż, y Duma, y Masza.

15.Hadar, y Thema, y Iethur, y Naphis, y Kedma.

16.Ci są synowie Ismaelowi: y te imiona po zamkach y miasteczkach ich: dwanaśćie kśiążąt pokolenia ich.

17.Y stało się lat żywota Ismaelowego sto trzydźieśći y śiedm, y ustaiąc umarł, y przyłożón do ludu swego.

18.A mieskał od Hewili aż do Sur, która leży naprzećiwko Egyptowi, wchodzącym do Assyriiéy: przed obliczem wszystkiéy braćiéy swéy umarł.

19.Te téż są rodzaie Isaaka, syna Abrahamowego: Abraham zrodźił Isaaka.

20.Który maiąc lat czterdźieśći poiął żonę Rebekę, córkę Bathuela Syriyczyka z Mezopotamiiéy, śiostrę Labanowę.

21.Y prośił Isaak Pana za żoną swą, iż była niepłodną: który wysłuchał go, y dał poczęćie Rebece.

22.Ale się tłukły w żywoćie iéy dźiatki, która rzekła: Ieśliż mi tak bydź miało, co było po tym żem poczęła? Y poszła, aby się poradźiła Pana.

23.Który odpowiadaiąc rzékł: Dwa narodowie są w żywoćie twoim, y dwoi ludźie z żywota twego rozdźielą się, a ieden lud zwyćięży drugi lud, y starszy będźie służył młodszemu. Rzym. 9. c. 10.

24.Iuż był przyszedł czas porodzenia, a oto bliźnięta nalazły się w żywoćie iéy. Osee. 12. a. 3.

25.Który piérwéy wyszedł, lisowaty był, y wszystek iako skóra kosmaty: y nazwane iest imię iego Ezaw. Zrazu drugi wychodząc, piętę brata trzymał ręką: y dlatego nazwał go Iakobem.

26.Sześćdźieśiąt lat było Isaakowi, gdy mu się dźiatki narodźiły.

27.Które gdy urosły, stał się Ezaw mąż biegły w myśliwstwie, y człowiek oracz: a Jakób mąż prosty mieszkał w namiećiech.

28.Isaak miłował Ezawa ztąd,

4