Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział VII

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wydania 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ VII.

Gdy Noé z swymi, y z źwierzami wszedł do korabia, opanowały wody źiemię sto y pięćdźieśiąt dni, y wygładźił Bóg wszystko stworzenie, które żyło na źiemi.

Y Rzékł Pan do niego: Wnidź ty y wszystek dóm twóy do korabia; bom ćiebie widźiał sprawiedliwym przed sobą w narodźie tym. 2. Petr. 2. a. 5.

Ze wszystkich źwierząt czystych weźmiesz śiedmioro y śiedmiorgo, samca y samicę: a z źwierząt nieczystych po dwoygu y dwoygu, samca y samicę.

Ale y z ptastw powietrznych śiedmiorgo y śiedmiorgo, samca y samicę: aby zachowane było naśienie na wszystkiéy źiemi.

Jeszcze bowiem, a po śiedmi dniach spuszczę dészcz na źiemię przez czterdźieśći dni y czterdźieśći nocy: y wygładzę z źiemie wszelkie stworzenie, którem uczynił.

Uczynił tedy Noé wszystko, co mu Pan kazał.

A było mu sześć set lat, gdy wody potopu wylały po źiemi. Matth. 24. d. 32., Luc. 17. f. 26. 1. Pet. 3. d. 20.

Y wszedł Noé y synowie iego, żona iego, y żony synów iego z nim do korabia dla wód potopu.

Z źwiérząt téż czystych y nieczystych y z ptastwa y ze wszego, co się płaza po źiemi.

Dwoygo y dwoygo weszło do Noégo w korab, samiec y samica, iako był przykazał Pan Noému.

10 A gdy minęło śiedm dni, wody potopu wylały po źiemi.

11 Roku sześćsetnego żywota Noégo, mieśiąca wtórego, śiedmnastego dnia Mieśiąca, przerwały się wszystkie źródła przepaśći wielkiéy, y upusty niebieskie otworzone są.

12 Y spadł dészcz na źiemię czterdźieśći dni y czterdźieśći nocy.

13 Onegoż dnia wszedł Noé, y Sem y Cham y Japhet, synowie iego, żona iego, y trzy żony synów iego z nimi do korabia:

14 Sami y wszelki źwiérz według rodzaiu swego, y wszystko bydło według rodzaiu swego, y wszystko, co płaza po źiemi, według rodzaiu swego, y wszystko lataiące według rodzaiu swego, y wszyscy ptacy y wszystko, co ma skrzydła,

15 Weszło do Noégo do korabia, dwoygo y dwoygo ze wszystkiego ćiała, w którem był duch żywota.

16 A które weszły, samiec y samica ze wszego ćiała weszły, iako mu Bóg przykazał: y zamknął go Pan z nadworza.

17 Y stał się potop przez cztérdźieśći dni na źiemi: y wezbrały wody, y podniosły korab wysoko od źiemie.

18 Barzo bowiem były wylały, y wszystko napełniły na wiérzchu źiemie: a korab pływał po wodach.

19 A wody się zmocniły zbytnie nad źiemią: y okryły się wszystkie góry wysokie pod wszystkim niebem.

20 Piętnaśćie łokći wyższa była woda nad górami, które była okryła. Mądr. 10. a. 4. Eccl. 39. c. 28.

21 Y zgładzone iest wszelkie ćiało, które się ruchało na źiemi, ptaków, źwierząt, bestiy, y wszystkich źiemopłazów, które się płazaią po źiemi: wszyscy ludźie,

22 Y wszystko, w czem iest duch żywota, na źiemi pomarło.

23 Y wygładźił Bóg wszystko stworzenie, które było na źiemi, od człowieka aż do bydlęćia, tak źiemopłaz iako y ptastwo powietrzne: y wygładzone iest z źiemie: y został sam Noé y ći, którzy z nim byli w korabiu. 1. Petr. 3. d. 20.

24 Y opanowały wody źiemię sto y pięćdźieśiąt dni.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.