Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział X

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ X.

Rodzaiu opisanie synów Noégo, od których są rozdźielone narody po potopie.

TE są rodzaie synów Noégo, Sema, Chama, y Japheta: y narodźiło się im synów po potopie.

Synowie Japhetowi: Gomer y Magog, y Madai, y Jawan, y Thubal, y Mosoch, y Thyras.

Synowie zaś Gomerowi: Askenes y Ryphat, y Thogorma.

A synowie Jawanowi: Elisa y Tharsis, Cetthim y Dodanim.

Od tych rozdźielone są wyspy narodów w krainach swoich, każdy według ięzyka swego y domów swych w narodźiech swoich.

A synowie Chamowi: Chus y Meſraim, y Phuth, y Chanaan.

Synowie Chusowi: Saba, y Hewila, y Sabatha, y Regma, y Sabatacha. Synowie Regmowi: Saba y Dadan.

Zaś Chus zrodźił Nemroda: ten począł bydź możny na źiemi.

Y był duży Łowiec przed Panem. Przeto wyszła przypowieść: Jako Nemrod duży Łowiec przed Panem.

10 A początek królestwa iego był Babilón, y Arach, y Achad, y Chalanne w źiemi Sennaar.

11 Z onéy źiemie wyszedł Assur, y zbudował Niniwen, y ulice miasta, y Chale.

12 Resen téż między Niniwen y Chale: to iest Miasto wielkie.

13 Ale Mesraim zrodźił Ludima, y Anamima, y Laabima, y Nephthuma:

14 Y Phetrusima, y Chasluima: z których poszli Philistynowie y Kaphtorymowie.

15 Chanaan zaś zrodźił Sidoan, pierworodnego swego, y Hęthæego,

16 Y Jebusego, y Amorrego, y Gergesego,

17 Hęwego, y Aracego: Sinego.

18 Y Aradego, Samarego y Amathęgo: a potym rozśiały się narody Chananeyczyków.

19 Y były granice Chananeyskie idąc od Sidonu do Gerary aż do Gazy: aż wnidźiesz do Sodomy, y Gomorry, y Adamy, y Seboima aż do Lezy.

20 Ci są synowie Chamowi w rodach, y w ięzykach, w pokoleniach, źiemiach, y narodach ich.

21 Z Sema téż zrodźili się, z oyca wszystkich synów Heberowych, starszego brata Japhetowego. 1. Par. 1. b. 17.

22 Synowie Semowi: Aelam y Assur, y Arphaxad, y Lud, y Aram.

23 Synowie Aramowi: Us, y Hul, y Gether, y Mes.

24 Zaś Arphaxad zrodźił Salego, z którego poszedł Heber.

25 Heberowi lepak urodźili się dwa synowie: imię iednego Phaleg, iż we dni iego rozdźieliła się źiemia: a imię brata iego Jektan.

26 Który Jektan zrodźił Elmodada, y Salepha, y Asarmotha, Jarego,

27 Y Adurama y Uzala y Deklę.

28 Y Ebala, y Abimaela, Sabę.

29 Y Ophira, y Hewilę, y Jobaba. Ci wszyscy synowie Jektanowi.

30 A mieszkanie było ich, od Messy idącym, aż do Sephary góry na wschód słońca.

31 Ci synowie Semowi, według domów y ięzyków y krain w narodźiech swoich.

32 Te domy Noégo według ludźi y narodów ich. Od tych rozdźielone są narody na źiemi po potopie.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.