Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/34

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
29
Rozd. X.KSIĘGI I. MOYŻESZOWE.Rozd. XI.

Sabatacha. Synowie Regmowi: Saba y Dadan.

8.Zaś Chus zrodźił Nemroda: ten począł bydź możny na źiemi.

9.Y był duży Łowiec przed Panem. Przeto wyszła przypowieść: Jako Nemrod duży Łowiec przed Panem.

10.A początek królestwa iego był Babilón, y Arach, y Achad, y Chalanne w źiemi Sennaar.

11.Z onéy źiemie wyszedł Assur, y zbudował Niniwen, y ulice miasta, y Chale.

12.Resen téż między Niniwen y Chale: to iest Miasto wielkie.

13.Ale Mesraim zrodźił Ludima, y Anamima, y Laabima, y Nephthuma:

14.Y Phetrusima, y Chasluima: z których poszli Philistynowie y Kaphtorymowie.

15.Chanaan zaś zrodźił Sidoan, pierworodnego swego, y Hęthæego,

16.Y Jebusego, y Amorrego, y Gergesego,

17.Hęwego, y Aracego: Sinego.

18.Y Aradego, Samarego y Amathęgo: a potym rozśiały się narody Chananeyczyków.

19.Y były granice Chananeyskie idąc od Sidonu do Gerary aż do Gazy: aż wnidźiesz do Sodomy, y Gomorry, y Adamy, y Seboima aż do Lezy.

20.Ci są synowie Chamowi w rodach, y w ięzykach, w pokoleniach, źiemiach, y narodach ich.

21.Z Sema téż zrodźili się, z oyca wszystkich synów Heberowych, starszego brata Japhetowego. 1. Par. 1. b. 17.

22.Synowie Semowi: Aelam y Assur, y Arphaxad, y Lud, y Aram.

23.Synowie Aramowi: Us, y Hul, y Gether, y Mes.

24.Zaś Arphaxad zrodźił Salego, z którego poszedł Heber.

25.Heberowi lepak urodźili się dwa synowie: imię iednego Phaleg, iż we dni iego rozdźieliła się źiemia: a imię brata iego Jektan.

26.Który Jektan zrodźił Elmodada, y Salepha, y Asarmotha, Jarego,

27.Y Adurama y Uzala y Deklę.

28.Y Ebala, y Abimaela, Sabę.

29.Y Ophira, y Hewilę, y Jobaba. Ci wszyscy synowie Jektanowi.

30.A mieszkanie było ich, od Messy idącym, aż do Sephary góry na wschód słońca.

31.Ci synowie Semowi, według domów y ięzyków y krain w narodźiech swoich.

32.Te domy Noégo według ludźi y narodów ich. Od tych rozdźielone są narody na źiemi po potopie.


ROZDZIAŁ XI.

W budowaniu wieży Babel pomieszany iest ięzyk. Rodzay Sema, syna Noégo, aż do Abrama się oznaymuie.

1.A źiemia była iednego ięzyka y téyże mowy.

2.Y gdy szli od wschodu słońca, naleźli pole na źiemi Sennaar, y mieszkali na nim.

3.Y rzekli, ieden do bliskiego swego: Póydźćie, naczyńmy cegieł y wypalmy ią ogniem. Y mieli cegłę miasto kamienia, a ił kliowaty miasto wapna.

4.Y rzekli: Póydźćie, zbuduymy sobie miasto y wieżę, któréyby wierzch dośięgał do nieba: a uczyńmy sławne imię nasze, piér-

wéy