Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/35

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
30
Rozd. XI.GENESISRozd. XI.

wéy niźli się rozproszymy po wszystkich źiemiach.

5.Y zstąpił Pan, aby oglądał miasto y wieżę, którą budowali synowie Adamowi:

6.Y rzékł: Oto ieden iest lud, y ieden ięzyk wszystkim: a poczęli to czynić, y nie przestaną od myśli swych, aż ie skutkiem wypełnią.

7.Przeto póydźćie, zstąpmy, a pomięszaymy tam ięzyk ich, aby nie słyszał żaden głosu bliźniego swego.

8.Y tak rozproszył ie Pan z onego mieysca po wszystkich źiemiach, y przestali budować miasta.

9.Y przetóż nazwano imię iego Babel, iż tam pomieszany iest ięzyk wszystkiéy źiemie: y z onąd rozproszył ie Pan po wszystkich krainach.

10.Te są rodzaie Semowe: Semowi było sto lat, kiedy zrodźił Arphaxada, we dwie lećie po potopie.

11.Y żył Sem, zrodźiwszy Arphaxada, pięć set lat, y zrodźił syny y córki.

12.Arphaxad zaś żył trzydźieśći y pięć lat, y zrodźił Salego.

13.Y żył Arphaxad, zrodźiwszy Salego, trzy sta a trzy lata, y zrodźił syny y córki.

14.Sale zaś żył trzydźieśći lat, y zrodźił Hebera.

15.Y żył Sale, zrodźiwszy Hebera, cztéry sta a trzy lata, y zrodźił syny y córki.

16.A Heber żył trzydźieśći y cztery lata, y zrodźił Phalega.

17.Y żył Heber, zrodźiwszy Phalega, cztéry sta y trzydźieśći lat, y zrodźił syny y córki.

18.Żył téż Phaleg trzydźieśći lat, y zrodźił Rewa:

19.Y żył Phaleg, zrodźiwszy Rewa, dwieśćie y dźiewięć lat, y zrodźił syny y córki.

20.Rew zaśię żył trzydźieśći y dwie lećie, y zrodźił Saruga.

21.Y żył Rew, zrodźiwszy Saruga dwieśćie y śiedm lat, y zrodźił syny y córki.

22.Sarug lepak żył trzydźieśći lat, y zrodźił Nachora.

23.Y żył Sarug, zrodźiwszy Nachora, dwieśćie lat, y zrodźił syny y córki.

24.Nachor zaśię żył dwadźieśćia y dźiewięć lat, y zrodźił Tharego.

25.Y żył Nachor, zrodźiwszy Tharego, sto y dźiewiętnaśćie lat, y zrodźił syny y córki.

26.Y żył Thare śiedmdźieśiąt lat, y zrodźił Abrama, y Nachora, y Arana.

27.A Tharego rodzaie są te: Thare zrodźił Abrama, Nachora, y Arana. Aran zaś zrodźił Lota.

28.Y umarł Aran przed Tharim, oycem swoim, w źiemi narodzenia swego, w Ur Chaldeyczyków.

29.Y poięli Abram y Nachor żony: imię żony Abramowéy Sarai, a imię żony Nachorowéy Melcha, córka Arana, oyca Melchy y oyca Jeschy.

30.A była Sarai niepłodną, y nie miała dźieći.

31.Wźiął tedy Thare Abrama, syna swego, y Lota, syna Aranowego, wnuka swego, y Sarai niewiastkę swoię, żonę Abrama, syna swego: y wywiódł ie z Ur Chaldeyczyków, aby szli do źiemi Chananeyskiéy, y przyszli aż do Harana, y mieszkali tam.

32.Y było dni Tharego dwieśćie y pięć lat, y umarł w Haranie.


ROZ-