Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/33

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  28
  Rozd. IX.GENESISRozd. X.

  ćiało wodami potopu: ani więcéy będźie potop pustoszący źiemię.

  12.Y rzékł Bóg: To znak przymierza, który daię między mną y wami, y do wszelkiéy dusze żywiącéy, która iest z wami, na rodzaie wieczne:

  13.Łuk móy położę na obłokach, y będźie znakiem przymierza między mną a między źiemią. Eccl. 43. b. 12.

  14.A gdy okryię obłokami niebo, ukaże się łuk móy na obłokach,

  15.Y wspomnię na przymierze moie z wami y ze wszelką duszą żywiącą, która ćiało obżywia: y nie będą więcéy wody potopu ku wygładzeniu wszelkiego ćiała.

  16.Y będźie łuk na obłokach y uyrzę ji, y wspomnię na przymierze wieczne, które się postanowiło między Bogiem, a między wszelką duszą żywiącą każdego ćiała, które iest na źiemi.

  17.Y rzékł Bóg do Noégo: Ten będźie znak przymierza, którem postanowił między mną a wszelkim ćiałem na źiemi.

  18.Byli tedy synowie Noégo, którzy wyszli z korabia: Sem, Cham, y Japhet: a Cham ten iest oćiec Chanaan.

  19.Ci trzéy są synowie Noégo: y od tych rozśiał się wszytek rodzay ludzki po wszystkiey źiemi.

  20.Y począł Noé, mąż oracz sprawować źiemię, y nasadźił winnicę.

  21.Y piiąc wino upił się, y obnażył się w namiećie swoim.

  22.Co uyźrzawszy Cham, oćiec Chanaan, to iest, że łono oyca iego odkryte było, powiedźiał to dwiema braćiéy swéy na dworze.

  23.Sem tedy y Japhet włożyli płaszcz na ramiona swoie, a idąc na wstecz zakryli łono oyca swego: a oblicza ich były odwrócone, y oycowskiego łona nie widźieli.

  24.A ocućiwszy się Noé z wina, gdy się dowiedźiał, co mu uczynił syn iego młodszy,

  25.Rzékł: przeklęty Chanaan, niewolnik niewolników będźie braćiéy swéy.

  26.Y rzékł: Błogosławiony Pan Bóg Semów, niech Chanaan niewolnikiem iego będźie.

  27.Niech rozszérzy Bóg Japheta, y niech mieszka w namiećiech Semowych: a Chanaan niech będźie niewolnikiem iego.

  28.Y żył Noé po potopie trzy sta y pięćdźieśiąt lat.

  29.Y wypełniły się wszystkie dni iego, dźiewięć set y pięćdźieśiąt lat, y umarł.


  ROZDZIAŁ X.

  Rodzaiu opisanie synów Noégo, od których są rozdźielone narody po potopie.

  1.TE są rodzaie synów Noégo, Sema, Chama, y Japheta: y narodźiło się im synów po potopie.

  2.Synowie Japhetowi: Gomer y Magog, y Madai, y Jawan, y Thubal, y Mosoch, y Thyras.

  3.Synowie zaś Gomerowi: Askenes y Ryphat, y Thogorma.

  4.A synowie Jawanowi: Elisa y Tharsis, Cetthim y Dodanim.

  5.Od tych rozdźielone są wyspy narodów w krainach swoich, każdy według ięzyka swego y domów swych w narodźiech swoich.

  6.A synowie Chamowi: Chus y Meſraim, y Phuth, y Chanaan.

  7.Synowie Chusowi: Saba, y Hewila, y Sabatha, y Regma, y

  Sa-