Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/32

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
27
Rozd. IX.KSIĘGI I. MOYŻESZOWE.Rozd. IX.

go y dwudźiestego dnia mieśiąca, oschła źiemia.

15.Rzékł tedy Bóg do Noégo, mówiąc:

16.Wynidź z korabiu ty y żona twoia, synowie twoi y żony synów twoich z tobą.

17.Wszystkie źwierzęta, które są u ćiebie ze wszego ćiała, tak w ptastwie iako y w bestyach, y we wszelkich płazach, które płazaią po źiemi, wywiedź z sobą, a wnidźćie na źiemię: Rośććie y mnóżćie się na niéy.

18.A tak wyszedł Noé y synowie iego, żona iego y żony synów iego z nim.

19.Ale y wszystkie źwierzęta, bydła y płazy, które się płazaią po źiemi według rodzaiu swego, wyszły z korabiu.

20.Y zbudował Noé ołtarz Panu: a wźiąwszy z każdego bydła y ptastwa czystego, ofiarował całopalenia na ołtarzu.

21.Y zawóniał Pan wónność wdźięcznośći y rzékł: Żadną miarą więcéy nie będę przeklinał źiemie dla ludźi; zmysł bowiem y myśl serca człowieczego skłonne są do złego od młodźieństwa swego: przetóż téż nie pobiię więcéy wszystkiéy dusze żyiącéy, iakom uczynił.

22.Po wszystkie dni źiemie śiew y żniwo, źimno y gorąco, lato y źima, noc y dźień nie ustaną.


ROZDZIAŁ IX.

Bóg błogosławił Noégo, y syny iego, a pozwoliwszy mięso na pokarm, krew pożywać zakazuie. Przymierze między Bogiem y ludźmi, że żadną miarą nie będźie zagubione wszelkie ćiało wodami potopu, tęczą bywa potwierdzone. Noé Chama przeklina, Sema zaś y Japheta błogosławi.

1.Y Błogosławił Bóg Noégo y syny iego, y rzékł do nich: Rośććie y mnóżćie się, a napełniayćie źiemię.

2.A strach wasz y drżenie niechay będźie nad wszelkim źwierzęćiem źiemnym, y nadewszem ptastwem powietrznym, ze wszystkiémi, które się ruszaią na źiemi: wszystkie ryby morskie ręce waszéy podane są.

3.A wszystko, co się rusza y żywie, będźie wam na pokarm: iako iarzyny źielone dałem wam wszystko.

4.Wyiąwszy że mięsa ze krwią ieść nie będźiećie.

5.Albowiem krwie dusz waszych będę szukał z ręki wszelkich bestyi: y z ręki człowieczéy, z ręki męża y brata iego będę szukał dusze człowieczéy.

6.Ktobykolwiek wylał krew człowieczą, będźie wylana krew iego; bo na obraz Boży uczynión iest człowiek. Matth. 26. c. 52.

7.A wy rośććie y mnóżćie się, a wnidźćie na źiemię y napełniayćie ią.

8.To téż mówił Bóg do Noégo y do synów iego z nim:

9.Oto ia postanowię przymierze moie z wami y z naśieniem waszym po was.

10.Y z każdą duszą żywiącą, która iest z wami, tak w ptastwie iako y w bydle, y we wszelkim źwiérzęćiu źiemnem, które wyszły z korabiu, y ze wszystkiémi bestyami źiemie. Isa. 54. c. 9.

11.Postanowię przymierze moie z wami, y żadną miarą więcéy nie będźie zagubione wszelkie

ćiało