Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział V

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ V.

Rodzay y Potomstwo Adamowe aż do Noégo.

Te są kśięgi rodzaiu Adamowego, w dźień, którego stworzył Bóg człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.

Mężczyznę y niewiastę stworzył ie, y błogosławił im: y nazwał imię ich Adam, w dźień którego są stworzeni.

Y żył Adam sto y trzydźieśći lat, y zrodźił na wyobrażenie y podobieństwo swoie: y nazwał imię iego Seth. 1. Cor. 1. a. 1.

Y stało się dni Adamowych potym, iako zrodźił Setha, ośm set lat: y zrodźił syny y córki.

Y stał się wszystek czas, którego żył Adam, lat dźiewięć set trzydźieśći: y umarł.

Żył téż Seth sto y pięć lat, y zrodźił Enosa.

Y żył Seth potem, iako zrodźił Enosa, ośm set y śiedm lat, y zrodźił syny y córki.

Y stały się wszystkie dni Sethowe, dźiewięć set dwanaśćie lat: y umarł.

Enos lepak żył dźiewięćdźieśiąt lat, y zrodźił Kainana.

10 Po którego narodzeniu żył ośm set y piętnaśćie lat, y zrodźił syny y córki.

11 Y stały się wszystkie dni Enosowe dźiewięć set y pięć lat: y umarł.

12 Żył téż Kainan śiedmdźieśiąt lat, y zrodźił Malaleela.

13 Y żył Kainan potem, iako zrodźił Malaleela, ośmset y czterdźieśći lat, y zrodźił syny y córki.

14 Y było wszech dni Kainanowych dźiewięć set y dźieśięć lat: y umarł.

15 Malaleel zaś żył sześćdźieśiąt y pięć lat, y zrodźił Jareda.

16 Y żył Malaleel potem, iako zrodźił Jareda, ośm set trzydźieśći lat, y zrodźił syny y córki.

17 Y stały się wszystkie dni Malaleelowe ośm set dźiewięćdźieśiąt pięć lat: y umarł.

18 Y żył Jared sto sześćdźieśiąt dwie lećie, y zrodźił Henocha.

19 Y żył Jared potem, iako zrodźił Henocha, ośm set lat, y zrodźił syny y córki.

20 Y stały się wszystkie dni Jaredowe dźiewięć set sześćdźieśiąt dwie lećie: y umarł.

21 Henoch lepak żył sześćdźieśiąt pięć lat, y zrodźił Mathusalama.

22 Y chodźił Henoch z Bogiem, y żył potem, iako zrodźił Mathusalę, trzy sta lat, y zrodźił syny y córki.

23 Y stały się wszystkie dni Henochowe trzy sta sześćdźieśiąt pięć lat.

24 Y chodźił z Bogiem, y nie było go widać; bo go wźiął Bóg.

25 Żył Mathusala sto ośmdźieśiąt śiedm lat, y zrodźił Lamecha.

26 Y żył Mathusala po tym, iako zrodźił Lamecha, śiedm set ośmdźieśiąt dwie lećie, y zrodźił syny y córki.

27 Y stały się wszystkie dni Mathusale, dźiewięćset sześćdźieśiąt dźiewięć lat: y umarł.

28 Lamech zaś żył sto ośmdźieśiąt dwie lećie y zrodźił syna.

29 Y nazwał imię iego Noé, mówiąc: Ten nas poćieszy z prac y robót rąk naszych, na źiemi, którą Pan przeklął.

30 Y żył Lamech potym, iako zrodźił Noégo, pięć set dźiewięćdźieśiąt pięć lat, y zrodźił syny y córki.

31 Y stały się wszystkie dni Lamechowe śiedm set śiedmdźieśiąt śiedm lat: y umarł.

32 Noé zaś gdy był piąći set lat, zrodźił Sema, Chama, y Japheta.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.