Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział VI

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ VI.

Przyczyna potopu grzéch ludzki; wszakże sprawiedliwy był Noé, któremu Bóg nakazuie budować korab, aby w nim Noé z swoim narodem, y naśienie wszystkich źwierząt zachowane było.

A gdy się ludźie poczęli rozmnażać na źiemi, y zrodźili córki:

Widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, wźięli sobie za żony ze wszystkich, które obrali.

Y rzékł Bóg: Nie będźie trwał duch móy na wieki w człowieku, gdyż iest ćiałem: y będą dni iego sto y dwadźieśćia lat.

A Olbrzymowie byli na źiemi w one dni; bo gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, a one porodźiły: ći są mocarze od wieku, mężowie sławni.

A widząc Bóg, że wiele było złośći ludzkiéy na źiemi, a wszystka myśl serca była napięta ku złému po wszystek czas:

Żal mu było, że uczynił człowieka na źiemi: y ruszony serdeczną boleśćią wewnątrz rzékł:

Wygładzę człowieka, któregom stworzył z oblicznośći źiemie: od człowieka aż do zwierząt: od źiemopłazu aż do ptastwa powietrznego; bo mi żal, żem ie uczynił.

Noé zaś nalazł łaskę przed Panem.

Noégo rodzaie te są. Noé mąż sprawiedliwy y doskonały był w rodzaiach swoich, z Bogiem chodźił.

10 Y zrodźił trzech synów, Sema, Chama, y Japhetha.

11 Ale źiemia skaźiła się przed Bogiem, y napełniła się nieprawośćią.

12 A gdy uyrzał Bóg źiemię bydź skażoną; (bo wszelkie ćiało popsowało było drogę swą na źiemi):

13 Rzékł do Noégo: Koniec wszelkiemu ćiału przyszedł przedemną: napełniona iest źiemia nieprawośćią od oblicza ich: a ia wytracę ie z źiemią.

14 Uczyń sobie korab z drzewa heblowanego: mieszkaniczka w nim poczynisz, y namażesz kliiem wewnątrz y zewnątrz.

15 A uczynisz go tak: Trzysta łokiet będźie długość korabia, pięćdźieśiąt łokiet szérokość, a trzydźieśći łokiet wysokość iego.

16 Okno w korabiu uczynisz, a na łokćiu dokonasz wiérzch iego: a drzwi w korabiu postawisz z boku: na dole gmachy y troie piętra uczynisz w nim.

17 Oto ia przywiodę wody potopu na źiemię, abych wytraćił wszelkie ćiało, w którym iest duch żywota pod niebem. Wszystko, co na źiemi iest, zniszczeie.

18 Y uczynię przymierze moie z tobą: y wnidźiesz do korabia ty y synowie twoi, żona twoia, y żony synów twoich z tobą.

19 Y ze wszech źwierząt wszelkiego ćiała, po dwoygu w wiedźiesz do korabia, aby zostały żywe z tobą: samca y samicę:

20 Z ptastwa, według rodzaiu iego: y z bydła, według rodzaiu iego: y ze wszystkiego źiemopłazu, według rodzaiu iego: po dwoygu z każdego wnidą z tobą, aby mogły żyć.

21 Przetóż weźmiesz z sobą ze wszelkich pokarmów, które iedzone bydź mogą, y znieśiesz do śiebie: y będą tak tobie iako y onym na pokarm.

22 Y uczynił Noe wszystko, co mu Bóg przykazał.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.