Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział XIV

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ XIV.

Woyna przećiw Sodomczykom. Wszystka maiętność Sodomska, y Gomorska, ktemu y Lot a maiętność iego zabrana od Zwyćięzców, których Abram prześladuiąc poraźił; wszystkę maiętność, y Lota brata swego, przywróćił. któremu Abrahamowi Melchisedech błogosławił.

Y Stało się w on czas, iż Amraphel, król Sennaar, y Aryoch, król Pontski, y Chodorlahomor, król Elamitów, y Thadal, król pogański.

Wznieśli woynę przećiw Barowi, królowi Sodomskiemu, y przećiw Bersy, królowi Gomorskiemu, y przećiw Sennaabowi, królowi Adamy, y przećiw Semeberowi, królowi Seboimskiemu, y przećiw królowi Balei, ta iest Segor.

Wszyscy ći zeszli się w dolinę leśną, która teraz iest morzem słonem;

Dwanaśćie bowiem lat służyli Chodorlahomorowi, a trzynastego roku odstąpili od niego.

A tak czternastego roku przyćiągnął Chodorlahomor, y królowie, którzy z nim byli: y poraźili Raphaimy w Astarothkarnaimie, y Zuzymy z nimi, y Emimy w Sawie Karyathaim,

Y Chorreyczyki na górach Seir, aż do pól Pharan, która iest na puszczy.

Y wróćili się, y przyszli do źrzódła Misphat, to iest Kades: y wybili wszystkę krainę Amalecytów y Amorreyczyka, który mieszkał w Asasonthamar.

Y wyszli król Sodomski, y król Gomorski, y król Adamski, y król Seboimski, ktemu y król Balei, która iest Segor: y uszykowali woysko przećiwko im w dolinie leśnéy:

To iest, przećiw Chodorlahomorowi, królowi Elamitów, y Thadalowi, królowi pogańskiemu, y Amraphelowi, królowi Sennaarskiemu, y Ariochowi, królowi Pontskiemu, czterzéy królowie przećiw piąćią.

10 A dolina leśna miała wiele studźien kliowatych. Król tedy Sodomski y Gomorski podali tył y tam polegli: a którzy zostali, ućiekli na górę.

11 Y zabrali wszystkę maiętność Sodomską y Gomorską, y wszystko, co do żywnośći należy, y poszli.

12 K temu y Lota y maiętność iego, synowca Abramowego, który mieszkał w Sodomie.

13 A oto ieden, który był uszedł, oznaymił Abramowi Hebręowi, który mieszkał w dolinie Mambrego Amorreyczyka, brata Eschol, y brata Aner; ći bowiem uczynili byli przymierze z Abramem.

14 Co usłyszawszy Abram, to iest, iż poiman Lot, brat iego, zebrał gotowych domowych sług swoich trzy sta y ośmnaśćie: y pogón uczynił aż do Dan.

15 A rozdźieliwszy towarzysze, przypadł na nie w nocy: y poraźił ie, y gonił ie aż do Hoby, która iest po lewéy stronie Damaszku.

16 Y przywróćił nazad wszystkę maiętność, y Lota brata swego z maiętnośćią iego, y niewiasty y lud.

17 Y wyiechał król Sodomski przećiw iemu, gdy się wracał od porażki Chodorlahomora, y królów, którzy z nim byli w dolinie Sawe, która iest dolina królewska.

18 Ali Melchisedech, król Salem wyniózszy chléb y wino; bo był kapłanem Boga naywyzszego,

19 Błogosławił mu y rzékł: Błogosławiony Abram Bogu wysokiemu, który stworzył niebo y źiemię:

20 Y błogosławiony Bóg wysoki, którego obroną nieprzyiaciele są w rękach twoich. Y dał mu dźieśięćiny ze wszystkiego.

21 Y rzékł król Sodomski do Abrama: Day mi dusze, inne rzeczy pobierz sobie.

22 A on mu odpowiedźiał: Podnoszę rękę moię do Pana Boga wysokiego, dźierżawce nieba y źiemie,

23 Że od nići wątkowéy, aż do rzemyka obuwia, nie wezmę ze wszystkiego co twego iest, żebyś nie rzékł: Jam ubogaćił Abrama:

24 Wyiąwszy to, co strawili młodźieńcy, a dźiały mężów, którzy ieźdźili zemną, Anera, Eschola, y Mambrego: ći wezmą dźiały swoie.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.