Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis/Rozdział XXXV

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Genesis

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL

ROZDZIAŁ XXXV.

Zakopawszy bałwany Iakob przy Sychem, za rozkazaniem Pańskim szedł do Bethel: tam Rachel przy porodzeniu Beniamina umarła: Ruben z Balą spał: Liczba synów Iakobowych: y Isaak przy Synach umarł.

TYm czasem mówił Bóg do Iakoba: Wstań a wstąp do Bethel, y mieszkay tam, a uczyń ołtarz Bogu, któryć się ukazał, kiedyś ućiekał przed Ezawem, bratem twoim. Niż. 28. b. 13.

Jakób tedy zezwawszy dóm wszystek swóy, rzékł: Odrzuććie bogi cudze, którzy w pośrodku was są, a oczyśććie się, y odmieńćie szaty wasze.

Wstańćie, a wstąpmy do Bethel, abyśmy tam uczynili ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dźień utrapienia mego, y był mi towarzyszem drogi moiéy.

Oddali mu tedy wszytkie Bogi cudze, które mieli, y nausznice, które na uszach ich były: a on wkopał ie pod Terebintem, który iest za miastem Sichem.

A gdy wyiachali, strach Boży napadł wszytkie okoliczne miasta, że nie śmieli gonić odchodzących.

Przyszedł tedy Iakob do Luzy, która iest w źiemi Chananeyskiéy, przezwiskiem Bethel, sam y wszystek lud z nim:

Y zbudował tam ołtarz, y nazwał imię onego mieysca, Dóm Boży; bo mu się tam Bóg był ukazał, gdy ućiekał przed bratem swoim.

Tegoż czasu umarła Debora, mamka Rebeczyna, y pogrzebiona iest na dole Bethel pod dębem: y nazwano imię onego mieysca Dąb płaczu. Wyższéy 28. c. 18.

Y ukazał się powtóre Bóg Iakobowi, gdy się wróćił z Mezopatamiiéy Syriyskiéy, y błogosławił mu,

10 Mówiąc: Nie będźiesz więcéy zwan Iakobem: ale Israel będźie imię twoie. Y nazwał go Israelem,

11 Y rzékł mu: Iam Bóg wszechmogący, rozradzay się y mnóż się: narody y ludźie narodów będą z ćiebie, królowie z biódr twoich wynidą: Wyższéy 32. f. 28.

12 Y źiemię, którąm dał Abrahamowi y Isaakowi, dam tobie, y naśieniu twemu po tobie.

13 Y odszedł od niego.

14 A on postawił znak kamienny na mieyscu, gdźie z nim Bóg mówił: ofiaruiąc na nim mokre ofiary, y leiąc oliwę,

15 Y nazywaiąc imię onégo mieysca Bethel.

16 A odszedszy z tamtąd, przyszedł czasu wiosny do źiemie, która wiedźie do Ephraty: w któréy gdy się Rachel rodząc pracowała.

17 Dla trudnośći porodzenia, poczęła w niebezpieczeństwie bydź: y rzekła iéy baba: Nie bóy się, bo y tego syna będźiesz miała.

18 A gdy wychodźiła dusza iéy od boleśći; y gdy iuż śmierć nadchodźiła, nazwała imię syna swego Benoni, to iest: syn boleśći moiéy: a oćiec nazwał go Beniamin, to iest syn prawice.

19 Umarła tedy Rachel, y pogrzebiona iest na drodze, która wiedźie do Ephraty, ta iest Bethlehem.

20 Y postawił Jakób znak na grobie iéy: tenći iest znak grobu Rachel, aż do dnia dźiśieyszego. Niż. 48. b. 7.

21 A wyszedszy ztamtąd, rozbił namiot, za Wieżą stada.

22 A gdy mieszkał w onéy krainie, poszedł Ruben y spał z Balą, nałożnicą oyca swego: co iemu nie tayno było. A było synów Iakobowych dwanaśćie. Niż 49. a. 1

23 Synowie Liiéy: pierworodny Ruben, y Symeon, y Lewi, y Judas y Isachar, y Zabulon.

24 Synowie Rachel: Iozeph y Beniamin.

25 Synowie Bale, sługi Rachel: Dan, y Nephtali.

26 Synowie Zelphy, sługi Liiéy: Gad y Aser. ći są synowie Iakobowi, którzy się mu urodźili w Mezopotamiiéy Syriyskiéy.

27 Przyszedł téż do Isaaka, oyca swego do Mambre, miasta Arbee, to iest Hebron: gdźie był gośćiem Abraham y Isaak. Wyższéy 23. a. 1.

28 Y spełniło się dni Isaakowych sto ośmdźieśiąt lat.

29 Y starzawszy się umarł, y przyłożon iest do ludu swego stary y dni pełen: y pogrzebli go Ezaw y Jakób, synowie iego.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.