Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Genesis

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


Biblia Wujka 1840 strona 22.jpg
KSIĘGI
GENESIS.
PO ŻYDOWSKU, בראשית, BERESZITH.

Kśięgi te od Śiedmidźieśiąt Tłumaczów Greckim słowem γένεσις Genesis, to iest Rodzay, abo kśięgi Rodzaiu, są nazwane, iż się w nich opisuie stworzenie, a iakoby narodzenie świata, y początek y rozrodzenie tak rodzaiu ludzkiego, tako y innych wszech rzeczy. Żydzi ie swym obyczaiem בראשית Bereszith, od piérwszego tychże kśiąg słowa, zowią. Bo Bereszith znaczy, na początku. Maią te kśięgi w sobie historią dwu tyśiącu trzech set y dźiewiąci lat: to iest, od początku świata aż do śmierci Josefowéy, co się działo w kościele Bożym za czasu Patriarchow, Adama, Noego, Abrahama, Jzaaka, Jakoba, y Jozefa: których żywoty szeroce opisuią. Z tych kśiąg Apostołowie y sam Pan Christus w Nowym Testamenćie dwadźieśćia y śiedm świadectw témisz słowy przywodzą: a świadectw podobnych przez ośm y trzydzieści.Lata świata, w których się urodźili Patriarchowie. Lata ich życia, w którym zrodzili.
Adam Roku 1 130 Genes. 5.
Seth 130 105
Enos 235 90
Kainan 325 90
Malaleel 395 65
Jared 460 162
Henoch 622 65
Matusala 687 187
Lamech 674 182
Noe 1056 502
Sem 1558 100 Genes. 11.
Arphaxad 1658 35
Sale 1693 30
Heber 1723 34
Phaleg 1737 30
Rheu 1787 32
Saruch 1819 30
Nachor 1849 29
Thare 1878 130   Genes. 12.
Abraham 2008 100 Genes. 17. 21.
Isaac 2108 60 Genes. 25.
Jacob 2168 91 Genes. 41. 45. 47.
Joseph 2259  
Który 100. lat stary umarł, a tak się spełnia Hystoria 2769 lat.
ROZDZIAŁ   I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII   XIV   XV   XVI   XVII   XVIII   XIX   XX   XXI   XXII   XXIII   XXIV   XXV   XXVI   XXVII   XXVIII   XXIX   XXX   XXXI   XXXII   XXXIII   XXXIV   XXXV   XXXVI   XXXVII   XXXVIII   XXXIX   XL   XLI   XLII   XLIII   XLIV   XLV   XLVI   XLVII   XLVIII   XLIX   L  


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.