Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/22

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
17
Biblia Wujka 1840 strona 22.jpg
KSIĘGI
GENESIS.
PO ŻYDOWSKU, בראשית, BERESZITH.

Kśięgi te od Śiedmidźieśiąt Tłumaczów Greckim słowem γένεσις Genesis, to iest Rodzay, abo kśięgi Rodzaiu, są nazwane, iż się w nich opisuie stworzenie, a iakoby narodzenie świata, y początek y rozrodzenie tak rodzaiu ludzkiego, tako y innych wszech rzeczy. Żydzi ie swym obyczaiem בראשית Bereszith, od piérwszego tychże kśiąg słowa, zowią. Bo Bereszith znaczy, na początku. Maią te kśięgi w sobie historią dwu tyśiącu trzech set y dźiewiąci lat: to iest, od początku świata aż do śmierci Josefowéy, co się działo w kościele Bożym za czasu Patriarchow, Adama, Noego, Abrahama, Jzaaka, Jakoba, y Jozefa: których żywoty szeroce opisuią. Z tych kśiąg Apostołowie y sam Pan Christus w Nowym Testamenćie dwadźieśćia y śiedm świadectw témisz słowy przywodzą: a świadectw podobnych przez ośm y trzydzieści.Lata świata, w których się urodźili Patriarchowie. Lata ich życia, w którym zrodzili.
Adam Roku 1 130 Genes. 5.
Seth 130 105
Enos 235 90
Kainan 325 90
Malaleel 395 65
Jared 460 162
Henoch 622 65
Matusala 687 187
Lamech 674 182
Noe 1056 502
Sem 1558 100 Genes. 11.
Arphaxad 1658 35
Sale 1693 30
Heber 1723 34
Lata świata, w których się urodźili Patriarchowie. Lata ich życia, w którym zrodzili.
Phaleg 1737 30 Genes. 11.
Rheu 1787 32
Saruch 1819 30
Nachor
 
1849 29
Thare
 
1878 130 Genes. 12.
Abraham
 
2008 100 Genes. 17. 21.
Isaac
 
2108 60 Genes. 25.
Jacob 2168 91 Genes. 41. 45. 47.
Joseph 2259  
Który 100. lat stary umarł, a tak się spełnia Hystoria 2769 lat.
2ROZ-