Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/28

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
23
Rozd. V.KSIĘGI I. MOYŻESZOWE.Rozd. V.

Położył mi Bóg plemię inne miasto Abela, którego zabił Kain.

26.Ale y Sethowi narodźił się syn, którego nazwał Enos: ten począł wzywać imienia Pańskiego.


ROZDZIAŁ V.

Rodzay y Potomstwo Adamowe aż do Noégo.

1.Te są kśięgi rodzaiu Adamowego, w dźień, którego stworzył Bóg człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.

2.Mężczyznę y niewiastę stworzył ie, y błogosławił im: y nazwał imię ich Adam, w dźień którego są stworzeni.

3.Y żył Adam sto y trzydźieśći lat, y zrodźił na wyobrażenie y podobieństwo swoie: y nazwał imię iego Seth. 1. Cor. 1. a. 1.

4.Y stało się dni Adamowych potym, iako zrodźił Setha, ośm set lat: y zrodźił syny y córki.

5.Y stał się wszystek czas, którego żył Adam, lat dźiewięć set trzydźieśći: y umarł.

6.Żył téż Seth sto y pięć lat, y zrodźił Enosa.

7.Y żył Seth potem, iako zrodźił Enosa, ośm set y śiedm lat, y zrodźił syny y córki.

8.Y stały się wszystkie dni Sethowe, dźiewięć set dwanaśćie lat: y umarł.

9.Enos lepak żył dźiewięćdźieśiąt lat, y zrodźił Kainana.

10.Po którego narodzeniu żył ośm set y piętnaśćie lat, y zrodźił syny y córki.

11.Y stały się wszystkie dni Enosowe dźiewięć set y pięć lat: y umarł.

12.Żył téż Kainan śiedmdźieśiąt lat, y zrodźił Malaleela.

13.Y żył Kainan potem, iako zrodźił Malaleela, ośmset y czterdźieśći lat, y zrodźił syny y córki.

14.Y było wszech dni Kainanowych dźiewięć set y dźieśięć lat: y umarł.

15.Malaleel zaś żył sześćdźieśiąt y pięć lat, y zrodźił Jareda.

16.Y żył Malaleel potem, iako zrodźił Jareda, ośm set trzydźieśći lat, y zrodźił syny y córki.

17.Y stały się wszystkie dni Malaleelowe ośm set dźiewięćdźieśiąt pięć lat: y umarł.

18.Y żył Jared sto sześćdźieśiąt dwie lećie, y zrodźił Henocha.

19.Y żył Jared potem, iako zrodźił Henocha, ośm set lat, y zrodźił syny y córki.

20.Y stały się wszystkie dni Jaredowe dźiewięć set sześćdźieśiąt dwie lećie: y umarł.

21.Henoch lepak żył sześćdźieśiąt pięć lat, y zrodźił Mathusalama.

22.Y chodźił Henoch z Bogiem, y żył potem, iako zrodźił Mathusalę, trzy sta lat, y zrodźił syny y córki.

23.Y stały się wszystkie dni Henochowe trzy sta sześćdźieśiąt pięć lat.

24.Y chodźił z Bogiem, y nie było go widać; bo go wźiął Bóg.

25.Żył Mathusala sto ośmdźieśiąt śiedm lat, y zrodźił Lamecha.

26.Y żył Mathusala po tym, iako zrodźił Lamecha, śiedm set ośmdźieśiąt dwie lećie, y zrodźił syny y córki.

27.Y stały się wszystkie dni Mathusale, dźiewięćset sześćdźieśiąt dźiewięć lat: y umarł.

28.Lamech zaś żył sto ośmdźieśiąt dwie lećie y zrodźił syna.

29.Y nazwał imię iego Noé, mówiąc: Ten nas poćieszy z prac

y