Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 7

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ VII.
Ród Issachara, Benjamina, Nephthali, Manasse, Ephraim i Aser.

A synowie Issachar: Thola i Phua, Jasub i Symeron, czteréj. [1]

Synowie Thole: Ozy i Raphaja i Jeryel i Jemaj i Jebsem i Samuel, przedniejsi wedle domów rodzin swoich. Z rodzaju Thole mężów walecznych naliczono za dni Dawidowych dwadzieścia i dwa tysiące sześćset.

Synowie Ozy: Izrahia, z którego poszli Michael i Obadya i Joel: i Jesya, pięć, wszyscy książęta.

A z nimi według domów i narodów ich, przepasani na wojnę, mężów bardzo mocnych, trzydzieści i sześć tysięcy; bo mieli wiele żon i synów.

Braci téż ich według wszech rodzin Issachar dużych do bitwy, ośmdziesiąt i siedm tysięcy naliczono.

Synowie Benjamin; Bela i Bechor i Jadyel, trzéj. [2]

Synowie Bele: Esbon i Ozy i Ozyel i Jerymoth i Urai, pięć książąt domów i do boju bardzo mocnych: a poczet ich dwadzieścia dwa tysiące i czteréj a trzydzieści.

A synowie Bechorowi: Zamira i Joas i Eliezer i Elioenaj i Amry i Jerymoth i Abia i Anathoth i Almath: ci wszyscy synowie Bechor.

A naliczono wedle domów ich z książąt rodów ich na wojnę bardzo mocnych dwadzieścia tysięcy i dwieście.

10 A synowie Jadyel: Balan; a synowie Balan: Jehus i Benjamin i Aod i Chanana i Zethan i Tharsys i Ahisahar.

11 Ci wszyscy synowie Jadyel, książęta rodów swych, męże bardzo mocni, siedmnaście tysięcy i dwieście na wojnę wychodzących.

12 Sepham téż i Hapham, synowie Hir: i Hasym, synowie Aher.

13 A synowie Nephthali: Jasyel i Guni i Jeser i Sellum, synowie Bale.

14 A syn Manasse: Esryel: a nałożnica jego Syryanka urodziła Machyra, ojca Galaad.

15 Machyr lepak wziął żony synom swym Haphim i Saphan: a miał siostrę imieniem Maachę: imię zaś wtórego, Salphaad, i urodziły się córki Salphaadowi.

16 I porodziła Maacha, żona Machyr, syna i nazwała imię jego Phares: a imię brata jego Zares: a synowie jego, Ulam i Recem.

17 A syn Ulam: Badan. Ci są synowie Galaad, syna Machyr, syna Manasse.

18 A siostra jego, królowa, urodziła męża pięknego i Abiezera i Mohola.

19 A byli synowie Semida: Ahin i Sechem i Lecy i Aniam.

20 A synowie Ephraim: Suthala: Bared, syn jego: Thahath, syn jego: Elada, syn jego: Thahath, syn jego: tego syn Zabad,

21 A tego syn Suthala, a tego syn Ezer i Elad. Pobili je mężowie Geth obywatele, iż byli wtargnęli, aby byli najechali majętności ich.

22 Przetóż Ephraim, ojciec ich, płakał przez wiele dni, i przychodzili bracia jego, aby go cieszyli.

23 I wszedł do żony swéj, która poczęła i porodziła syna, i nazwał imię jego Berya, przeto że się urodził w utrapieniu domu jego.

24 A córka jego była Sara, która zbudowała Bethoron niższy i wyższy, i Ozensara.

25 A syn jego Bapha i Reseph i Thale, z którego poszedł Thaan.

26 Który zrodził Laadana: tego téż syn Ammiud, który zrodził Elisam,

27 Z którego poszedł Nun, który miał syna Jozue.

28 A osiadłość ich i mieszkanie, Bethel z córkami jego, a na wschód Noram, a na zachód Gazer i córki jego, aż do Gazy z córkami jego.

29 A podle synów Manasse, Bethsan i córki jego, Thanach i córki jego, Mageddo i córki jego, Dor i córki jego: w tych mieszkali synowie Józepha, syna Izrael.

30 Synowie Aser: Jemna i Jesua i Jesui i Barya i Sara, siostra ich. [3]

31 A synowie Barya: Heber i Melchiel: ten jest ojciec Barsaith.

32 A Heber zrodził Jephlath i Somor i Hotham i Suę, siostrę ich.

33 Synowie Jephlath: Phosech i Chamaal i Asoth: ci synowie Jephlath.

34 A synowie Somor: Ahi i Roaga i Haba i Aram.

35 A synowie Helem, brata jego: Supha i Jemna i Selles i Amal.

36 Synowie Supha: Sue, Harnapher i Sual i Bery i Jamra.

37 Bosor i Hod i Sama i Salusa i Jethran i Bera.

38 Synowie Jether: Jephone i Phaspha i Ara.

39 A synowie Olle: Aree i Haniel i Resya.

40 Ci wszyscy synowie Aser, książęta rodów, przebrani i najmocniejsi wodzowie wodzów: a liczba ich ku bitwie sposobnych, dwadzieścia i sześć tysięcy.


Przypisy