Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 25

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ XXV.
Rozdzielił Dawid z synów Asaphowych, Hemanowych i Idythun, Kantory, Organisty na cztery dwadzieścia familii i losów.

Dawid tedy i urzędnicy wojenni odłączyli na posługowanie syny Asaph i Heman i Idythun, którzyby prorokowali, na cytrach i na arfach i na cymbalech, według liczby swojéj poruczonemu sobie urzędowi służąc.

Z synów Asaph: Zachur i Józeph i Nathania i Asarela, synowie Asaph, pod ręką Asaph prorokującego przy królu.

A Idythun: synowie Idythun: Godoliasz, Sory, Jesejasz i Hasabiasz i Mathathiasz, sześć pod ręką ojca ich Idythun, który na cytrze prorokował nad wyznającymi i chwalącymi Pana.

Heman téż: synowie Heman: Bokcyasz, Mathaniasz, Ozyel, Subuel i Jerymoth, Hananiasz, Hanani, Eliatha, Geddelthi i Romemthiezer i Jesbakaza, Mellothy, Othir, Mahazyoth.

Ci wszyscy synowie Heman, widzącego królewskiego w rzeczach Bożych, aby wywyższał róg: i dał Bóg Hemanowi synów czternaście i trzy córki.

Wszyscy pod ręką ojca ich rozdzieleni byli ku śpiewaniu w kościele Pańskim, na cymbalech i na arfach i na cytrach ku posługom domu Pańskiego przy królu, to jest: Asaph i Idythun i Heman.

A było ich pocztu z bracią ich, którzy uczyli pieśni Pańskiéj, wszyscy mistrzowie, dwieście ośmdziesiąt i ośm.

I miotali losy na przemiany swoje, za równo tak większy jako i mniejszy, uczony równo i nieuczony.

I wyszedł pierwszy los Józeph, który był od Asapha: wtóry Godoliaszowi i synom jego i braci jego dwunaście.

10 Trzeci Zachur, synom i braci jego dwunaście.

11 Czwarty Isary, synom i braci jego dwunaście.

12 Piąty Nathaniaszowi, synom i braci jego dwunaście.

13 Szósty Bokcyaszowi, synom i braci jego dwunaście.

14 Siódmy Izraelowi, synom i braci jego dwunaście.

15 Ósmy Jesejaszowi, synom i braci jego dwunaście.

16 Dziewiąty Mathaniaszowi, synom i braci jego dwunaście.

17 Dziesiąty Semejaszowi, synom i braci jego dwunaście.

18 Jedenasty Asarelowi, synom i braci jego dwunaście.

19 Dwunasty Hasabiaszowi, synom i braci jego dwunaście.

20 Trzecinasty Subuelowi, synom i braci jego dwunaście.

21 Czternasty Mathathiaszowi, synom i braci jego dwunaście.

22 Piętnasty Jerymoth, synom i braci jego dwunaście.

23 Szesnasty Hananiaszowi, synom i braci jego dwunaście.

24 Siedmnasty Jesbakazowi, synom i braci jego dwunaście.

25 Ośmnasty Hananiaszowi, synom i braci jego dwunaście.

26 Dziewiętnasty Mellothy, synom i braci jego dwunaście.

27 Dwudziesty Eliatha, synom i braci jego dwunaście.

28 Dwudziesty i pierwszy Othir, synom i braci jego dwunaście.

29 Dwudziesty i wtóry Geddelthi, synom i braci jego dwunaście.

30 Dwudziesty i trzeci Mahazyoth, synom i braci jego dwunaście.

31 Dwudziesty i czwarty Romemthiezer, synom i braci jego dwunaście.