Biblia Wujka (1923)/Pierwsza Księga Kronik 11

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Poniżej znajduje się Pierwsza Księga Kronik podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Stary Testament - Pierwsza Księga Kronik

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29


ROZDZIAŁ XI.
Jako lud pomazał na królestwo Dawida: a którzy na dworze jego byli zacniejsi, wylicza.

Zebrał się tedy wszystek Izrael do Dawida w Hebron, mówiąc: Jesteśmy kość twoja i ciało twoje. [1]

Wczoraj téż i dziś trzeci dzień, gdy jeszcze królował Saul, tyś był, któryś wywodził i wwodził Izraela; bo tobie rzekł Pan, Bóg twój: Ty będziesz pasł lud mój Izraelski i ty będziesz książęciem nad nim.

Przyszli tedy wszyscy starsi Izraelscy do króla do Hebron. I uczynił z nimi Dawid przymierze przed Panem: i pomazali go za króla nad Izraelem według słowa Pańskiego, które powiedział w ręce Samuela.

Jechał téż Dawid i wszystek Izrael do Jeruzalem, to jest Jebus, gdzie byli Jebuzejczycy obywatele ziemie.

I mówili, którzy mieszkali w Jebus, do Dawida: Nie wnidziesz sam. Ale Dawid wziął zamek Syon, który jest miastem Dawidowem.

I rzekł: Każdy, ktoby najpierwéj pobił Jebuzejczyki, ten będzie książęciem i hetmanem. Wstąpił tedy pierwszy Joab, syn Sarwii, i został hetmanem.

A Dawid mieszkał na zamku, i przeto nazwano go miastem Dawidowem.

I zbudował miasto wokoło od Mella aż wokrąg: a Joab ostatek miasta pobudował.

A Dawid pomnażał się postępując i rosnąc, a Pan zastępów był z nim.

10 Ci przedniejsi mężów mocnych Dawid, którzy mu pomogli, aby był królem nade wszystkim Izraelem, według słowa Pańskiego, które mówił do Izraela. [2]

11 I ten poczet mocarzów Dawidowych: Jesbaam, syn Hachamoni, przedniejszy między trzydziestą: ten podniósł oszczep swój na trzysta ranionych jednym razem.

12 A po nim Eleazar, syn stryja jego, Ahohitczyk, który był między trzema potężnymi.

13 Ten był z Dawidem w Phesdomim, gdy się Philistynowie byli zgromadzili na ono miejsce ku bitwie: a było pole onéj dziedziny pełne jęczmienia, a lud był uciekł przed obliczem Philistynów.

14 Ci stanęli w pośród pola i obronili go: a gdy porazili Philistyny, dał Pan zbawienie wielkie ludowi swemu.

15 I przyszli trzéj ze trzydziestu przedniejszych na skałę, na któréj był Dawid, do jaskinie Odollam, gdy Philistynowie obozem leżeli w dolinie Raphaim. [3]

16 A Dawid był na twierdzy, a stanie Philistynów w Bethlehem. [4]

17 Pragnął tedy Dawid i rzekł: Oby mi kto dał wody z studnie Bethlehem, która jest u bramy.

18 A tak ci trzéj szli przez pośród obozu Philistynów i naczerpnęli wody z studnie Bethlehem, która była u bramy, i przynieśli do Dawida, żeby pił: który nie chciał, ale raczéj ofiarował ją Panu,

19 Mówiąc: Zachowaj, Boże, żebym przed oblicznością Boga mego to miał uczynić i krew tych mężów pić; bo z niebezpieczeństwem dusz swoich przynieśli mi wody. I dla téj przyczyny pić nie chciał. To uczynili trzéj bardzo mocni.

20 Abisai téż, brat Joabów, ten był czelniejszy między trzema: i ten podniósł oszczep swój na trzysta rannych, i ten był między trzema najsławniejszy.

21 I między trzema wtórymi znakomitszy i książęciem ich: wszakże onych trzech pierwszych nie doszedł.

22 Banajas, syn Jojady, męża bardzo mocnego, który wiele rzeczy dokazował, z Kabseel: ten zabił dwu Azyel Moab, i tenże zszedł i zabił lwa w pośrodku studnie czasu śniegu.

23 Tenże téż zabił męża Egiptyanina, którego wzrost był na piąci łokci, a miał oszczep jako nawój tkacki, a tak stąpił do niego z laską i wyrwał oszczep, który trzymał w ręce, i zabił go oszczepem jego.

24 To uczynił Banajas, syn Jojady, który był między trzema mocnymi najsławniejszy,

25 Pierwszy między trzydziestą, wszakże aż do onych trzech nie doszedł był: i postawił go Dawid u ucha swego.

26 A w wojsku co mocniejsi mężowie: Hazael, brat Joabów, i Elchanan, syn stryja jego z Bethlehem.

27 Sammoth Arorytczyk: Helles Phalonitczyk.

28 Ira, syn Akces, Thekuitczyk: Abieser Anathothczyk.

29 Sabbochaj Husatczyk: Ilaj Achaitczyk.

30 Macharaj Nethophatczyk: Helet, syn Banna, Nethophatczyk.

31 Ethaj, syn Rybai, z Gabaath synów Benjamin: Banaja Pharatończyk.

32 Hura z potoku Gaas: Abiel Arbathczyk: Azmoth Bauramitczyk, Eliaba Salabonitczyk.

33 Synowie Asam Gezonitczyka: Jonathan, syn Sage, Aratczyk:

34 Ahiam, syn Sachar, Ararytczyk.

35 Eliphal, syn Ur.

36 Hepher Mecheratczyk: Ahia Phelonitczyk:

37 Hesro Karmelitczyk: Naraj, syn Asbai.

38 Joel, brat Nathan: Mibahar, syn Agaraj.

39 Selek Ammonitczyk: Naraaj Berothczyk, giermek Joaba, syna Sarwii.

40 Ira Jethrejczyk: Gareb Jethrejczyk.

41 Uryasz Hethejczyk: Zabad, syn Oholi.

42 Adyna, syn Syze, Rubenitczyk, książę Rubenitów, a z nim trzydzieści.

43 Hanan, syn Maacha, i Jozaphat Mathanitczyk.

44 Ozya Astbarothczyk: Samma i Jehiel, synowie Hotham, Arorytczyka.

45 Jedybel, syn Samry, i Joha, brat jego, Thosajczyk.

46 Eliel Mahumitczyk, i Jerybai i Josaja, synowie Elnaem, i Jethma Moabitczyk: Eliel i Obed i Jasyel z Masobii.


Przypisy